spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVB)-C18a public Tisk

 

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)

Fond: Archiv města Velká Bíteš

[Bestand: Archiv der Stadt Großbittesch] (AMVB)

Inv. č. C 18a, Účty 1572-1850
[Inv.-Nr. C 18a, Rechnungen 1572-1850]

fol. 16r-v
1636 XI 17, [Velká Bíteš (Großbittesch)]
SOkAZr-(AMVB)-C18a,fol.16r-v

Účetní rejstřík města Velké Bíteše eviduje výstav 8 pfl. soli, která byla vzata od židů.

Rechnungsregister der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) mit einer Ausgabe von 8 Pfennig für Salz, das von Juden genommen wurde.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 18a, Účty 1572-1850
[Inv.-Nr. C 18a, Rechnungen 1572-1850]

fol. 41ar-v
1671 X 24, [Velká Bíteš (Großbittesch)]
SOkAZr-(AMVB)-C18a,fol.41ar-v

Účetní rejstřík města Velké Bíteše mezi celkovými výdaji za papír a vosk v hodnotě 3 zlatých 11 krejcarů eviduje dílčí vydání 3 krejcarů židovskému dodavateli papíru.

Das Rechnungsregister der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) führt unter Gesamtausgaben für Papier und Wachs in Höhe von 3 fl. 11 kr. eine Teilausgabe von 3 kr. für einen jüdischen Papierlieferanten auf.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes