spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVB)-C16 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)

Fond: Archiv města Velká Bíteš

[Bestand: Archiv der Stadt Großbittesch] (AMVB)

Inv. č. C 16, Soudní akta 1539-1787
[Inv.-Nr. C 16, Gerichtsakten 1539-1787]

fol. 101r
1642 I 14, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-C16,fol.101r

Útrpné vyznání Pavla Černohořského před hrdelním soudem ve Velké Bíteši ze spáchaných zločinů, mj. také z krádeže myslivecké ručnice a jejího prodeje židu v Boskovicích.

Foltergeständnis des Pavel Černohořský vor dem Peinlichen Gericht in Großbittesch (Velká Bíteš) seiner begangenen Verbrechen, u. a. eines Diebstahls einer Jagdflinte und ihres Verkaufs an einen Juden in Boskowitz (Boskovice).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 16, Soudní akta 1539-1787
[Inv.-Nr. C 16, Gerichtsakten 1539-1787]

fol. 118r
1648 XII 18, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVB)-C16,fol.118r

Útrpné vyznání Pavla Bosáka řečeného Kejda před hrdelním soudem ve Velkém Meziříčí ze spáchaných zločinů, mj. také z oloupení meziříčských židů o koření a kůže.

Foltergeständnis des Pavel Bosák vulgo Kejda vor dem Peinlichen Gericht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) seiner begangenen Verbrechen, u. a. daß er Juden aus Großmeseritsch Gewürz und Leder raubte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 16, Soudní akta 1539-1787
[Inv.-Nr. C 16, Gerichtsakten 1539-1787]

fol. 144-1r
1662 VIII 7, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C16,fol.144-1r

Fabricius z Levenburku, hejtman náměšťského panství, posílá do Velké Bíteše dva hříšníky a vyzývá městskou radu, aby k jejich útrpnému výslechu přizvala i žalujícího žida z Ivančic.

Fabricius von Levenburg, Hauptmann der Herrschaft Namiest (Náměšť), überstellt nach Großbittesch (Velká Bíteš) zwei arme Sünder und fordert den Stadtrat auf, zu deren Folter auch den klagenden Juden aus Eibenschitz (Ivančice) zu laden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 16, Soudní akta 1539-1787
[Inv.-Nr. C 16, Gerichtsakten 1539-1787]

fol. 144-2r
1662 XI 2, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C16,fol.144-2r

Fabricius z Levenburku, hejtman náměšťského panství, vyčítá primátoru města Velké Bíteše, Martinu Zoubkovi, liknavost a vyzývá jej k vyúčtování soudních nákladů ivančickému židu, který je ochoten přispět na jejich úhradu.

Fabricius von Levenburg, Hauptmann der Herrschaft Namiest (Náměšť), wirft dem Primator der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš), Martin Zoubek, Saumseligkeit vor und fordert ihn zur Berechnung der Gerichtsauslagen für den Juden aus Eibenschitz (Ivančice) auf, der bereit ist, seinen Beitrag dazu zu leisten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes