spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVB)-C1 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velká Bíteš

[Bestand: Archiv der Stadt Großbittesch] (AMVB)

Inv. č. C 1, Správní akta 1505-1674
[Inv.-Nr. C 1, Verwaltungsakten 1505-1674]

fol. 15r
1630 II 21, [Náměšť (Namiest)]
SOkAZr-(AMVB)-C1,fol.15r

Bartoloměj Krnovský, úředník náměšťského panství, zpravuje radu města Velké Bíteše o vrchnostenském zákazu pálení vlastní kořalky a vydaném nařízení o jejím odběru z Náměště. Odebírána má být však pouze kořalka panská a nikoliv židovská.

Bartoloměj Krnovský, Beamter der Herrschaft Namiest (Náměšť), informiert den Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) über das obrigkeitliche Verbot, eigenen Branntwein zu brennen, und den ergangenen Befehl, Branntwein aus Namiest zu beziehen. Es darf allerdings nur herrschaftlicher Branntwein bezogen werden, keinesfalls jüdischer.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 1, Správní akta 1505-1674
[Inv.-Nr. C 1, Verwaltungsakten 1505-1674]

fol. 21r-v
1634 V 13, Laxenburg
1637 III 16, Brno (Brünn)
SOkAZr-(AMVB)-C1,fol.21r-v

Císař Ferdinand II. polepšuje Janu Křtiteli hraběti z Verdenbergu, majiteli náměšťského panství, mýto vybírané při městě Velké Bíteši a nedaleké vsi Košíkově a při té příležitosti stanovuje taxu vybíranou od procházejících a projíždějících židů.

Kaiser Ferdinand II. verbessert Johann Basptist Graf von Werdenberg, Besitzer der Herrschaft Namiest (Náměšť), die Maut bei der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) und dem nahen Dorf Koschkow (Košíkov) und setzt bei dieser Gelegenheit auch die Taxe für durchgehende und durchreitende Juden fest.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 1, Správní akta 1505-1674
[Inv.-Nr. C 1, Verwaltungsakten 1505-1674]

fol. 25r
1639 IX 20, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C1,fol.25r

Jan Bystřický, výběrčí mýta v Popůvkách, posílá radě města Velké Bíteše peníze vybrané z mýtních poplatků a při tom popisuje podnikání žida z Mikulova, který v okolních obcích obchoduje se železem a vyhýbá se placení mýtních poplatků.

Jan Bystřický, Mauteinnehmer in Popuwka (Popůvky), schickt an den Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) Geld aus Mautgebühren und beschreibt dabei das Handelsgebaren eines Juden aus Nikolsburg (Mikulov), der in den umliegenden Gemeinde mit Eisen handelt und die Bezahlung der Mautgebühren umgeht.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes