spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv obce Otrokovice (AOOt) Tisk


Archiv obce Otrokovice (AOOt)

Fond obsahuje písemnosti ke správě obce z let 1577–1945 (1951). Význam fondu pro projekt BMSJ je doplňkový (byly nalezen dvě zmínky o židech v jediném prameni). Inventář fondu zpracoval Vladimír Štroblík v roce 1992.

Literatura o židech čerpající z fondu:
Sladkowski Marcel: Židé na Zlínsku v 16. a 17. století. – In: Židé a Morava XII, Kroměříž: Muzeum Kroměřížska 2006, s. 47-50.

ms

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAZl-(AOOt)-19   -  (excelová tabulka)   
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes