spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Velká Bíteš (AMVB) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel tohoto fondu

 

Archiv města Velká Bíteš (AMVB)

Archiv města Velká Bíteš 1396-1945 (1958) představuje jeden z nejlépe dochovaných archivních fondů vzniklých působením samosprávy poddanských měst. Stále častěji se tak stává významným zdrojem zpráv a informací nejen pro dějiny vlastního místa, ale i poměrně širokého okolí. Minimálně od počátku 15. století (1414) se lze v Bíteši totiž setkávat s emancipovanou kancelářskou kulturou, kterou pak v následujících stoletích (1626) provázela také přiměřená archivní péče. Zásluhou udržovaného smyslu pro ukládání starších písemností zůstala ve městě, spojeném od 14. století až do roku 1848 s náměšťským panstvím, zachována mimořádně ucelená registratura. Do dnešních dní ji tvoří soubor 43 listin (1396-1830), z nichž 18 je straších roku 1526. Podobně kompaktní celek představují 23 úřední knihy předmagistrátního období (1414-1911) doplňované řadou knih pozemkových z let 1586-1850. Standardy běžného dochování překračuje svým rozsahem zejména aktový materiál sahající výjimečně do počátků a všeobecně již do druhé poloviny 16. století. Bohatství jeho obsahu pokrývá nejen záležitosti městského majetku a samosprávy (1505-1859), civilního (1567-1850) a trestního (1539-1850) soudnictví, ale i agendu správy duchovní (1559-1850) a veřejně-politické (1544-1850). Srovnatelnou měrou se na skladbě jedinečného celku podílí dochovaná řada městských účtů (1572-1850). Formální provázanost dochovaných písemností spolu s jejich obsahovou různorodostí posouvá pak Archiv města Velká Bíteš v kategorii poddanských měst do pozice modelových pramenných zdrojů.

Archivní pomůcky:
K fondu existují pouze pomocné soupisy jednotlivých agend, oficiální archivní pomůcku fond dosud postrádá. Označování dílčích archivních materiálů proto vychází ze systému starších signatur.

Základní literatura a edice k fondu:
Štindl, Martin: Kořeny a tradice bítešského archivnictví. – In: 75. výročí založení městského muzea ve Velké Bíteši. – Velká Bíteš: Muzejní spolek Velkobítešska 2001, s. 32-37.
Tiray, Jan: Artikule obecní z r. 1559. – In: Časopis Matice moravské 21 (1896), s. 275-278.
Tiray, Jan: Dějiny města Velké Byteše I-II. – Velké Meziříčí: J. F. Šašek 1883-1888.
Tiray, Jan: Městská kniha bítešská z roku 1414. – In: Časopis Moravského muzea zemského 8 (1908), s. 119-140, 294-319.
Verbík, Antonín – Štarha, Ivan: Smolná kniha velkobítešská 1556-1636. – Brno: Blok 1973.
Verbík, Antonín – Štarha, Ivan – Knesl, Edmund: Černá kniha města Velké Bíteše. – Brno: Blok 1979.

Třebaže se raně novověké dějiny Velké Bíteše s osudy židovského obyvatelstva všeobecně příliš nespojují, písemnosti městské provenience zůstávají i v tomto směru nečekaně bohatým příspěvkem. Po celé sledované období dokládají totiž obchodní kontakty zdejších měšťanů se židy z okolí (Ivančice, Jimramov, Velké Meziříčí) či pohyb cizích židů zdejším mýtem (sign. C1, C18a, C23, Ea7, Ea11). V 17. století pak zaznamenávají nejen židovský nájem bítešského mýta (sign. C1), ale i dočasný pobyt židovských jednotlivců ve městě. Mimořádně ilustrativním materiálem představuje především dochovaná korespondence (sign. C23), která postihuje konkrétní obsah křesťansko-židovských vztahů jak na úrovni měšťanů, tak v prostředí vrchnostenských správ. Excerpovaný materiál hrdelní povahy (sign. C16, Ea5) představuje pak židy převážně v roli obětí trestné činnosti.

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Štindl, Martin: K počátkům židovského osídlení ve Velkém Meziříčí. – In: Židé a Morava 3 (1996), s. 3-13.
Štindl, Martin: Velkomeziříčská exekuce z roku 1701. Židé a barokní společnost v zrcadle hrdelního procesu. – In: Židé a Morava 4 (1997), s. 12-21.

NFOH.jpg

Písemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAZr-(AMVB)-C1            -  (excelová tabulka)  
> SOkAZr-(AMVB)-C16          -  (excelová tabulka)  
> SOkAZr-(AMVB)-C18a        -  (excelová tabulka) 
> SOkAZr-(AMVB)-C23          -  (excelová tabulka) 
> SOkAZr-(AMVB)-Ea5          -  (excelová tabulka) 
> SOkAZr-(AMVB)-Ea7          -  (excelová tabulka) 
> SOkAZr-(AMVB)-Ea11-1    -  (excelová tabulka)  
> SOkAZr-(AMVB)-Ea11-2    -  (excelová tabulka)  
> SOkAZr-(AMVB)-Ea17        -  (excelová tabulka) 
> SOkAZr-(AMVB)-Ea29        -  (excelová tabulka)  

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes