spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Napajedla (AMN) Tisk


Archiv města Napajedla (AMN)

Fond obsahuje písemnosti ke správě města z let 1421–1945 (1951). Význam fondu pro projekt BMSJ je doplňkový (byla nalezena jedna zmínka ve formě topografického označení a jedna ve formě všeobecného označení společenské skupiny). Inventář fondu zpracovali Jiří Hanzal a Vladimír Štroblík v roce 1970.

Literatura o židech čerpající z fondu:
Prasek Vincenc: Paměti městečka Napajedel a dědin k panství Napajedelskému ode dávna příslušných – Velké Meziříčí: J. F. Šašek 1881.
Sova Václav: Dějiny Napajedel a blízkého okolí. – Uherské Hradiště: K. Hylský 1928.
Zemek Metoděj (ed.): Napajedla. Minulost a současnost města. – Napajedla: Městský národní výbor 1973.
Napajedla. Příroda, dějiny, kultura. – Napajedla: Městský úřad 1998.
Sladkowski Marcel: Židé na Zlínsku v 16. a 17. století. – In: Židé a Morava XII, Kroměříž: Muzeum Kroměřížska 2006, s. 47-50.

ms

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAZl-(AMN)-4   -  (excelová tabulka)
> SOkAZl-(AMN)-78 -  (excelová tabulka)   

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes