spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Spolupracovníci Tisk

Seznam autorů a spolupracovníků projektu

„Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ (BMSJ)


Dr. Helmut Teufel (* 1944), napsal disertační práci „Zur politischen und sozialen Geschichte der Juden in Mähren vom Antritt der Habsburger bis zur Schlacht am Weißen Berg (1526-1620)“. Od roku 1999 je vedoucí projektu BMSJ a zpracovává německou verzi BMSJ. Předseda Společnosti pro dějiny židů v České republice.
Zkratka autora: ht

PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D.
(*1976), Oddělení židovských dějin a judaistiky Židovského muzea v Praze. Na projektu BMSJ spolupracuje od roku 2007, provádí přepis a překlad hebrejských textů do českého jazyka. 
Zkratka autora: ic

Mgr. Pavel Kocman
(*1968), na projektu BMSJ spolupracuje od roku 1999, od roku 2001 na plný úvazek. Rešerše provádí v Moravském zemském archivu, Archivu města Brna, Státním okresním archivu Brno-venkov a Státním okresním archivu Břeclav. Jednatel Společnosti pro dějiny židů v České republice.
Zkratka autora: pk

Mgr. Hana Legnerová
(*1973), archivářka Státního oblastního archivu v Litoměřicích, na projektu BMSJ spolupracuje od r. 2011. Rešerše provádí ve fondech velkostatků a šlechtických rodinných archivů SOA Litoměřice.
Zkratka autora: hl

PhDr. Miroslav Marada
(*1959), archivář Státního okresního archivu Přerov, na projektu BMSJ spolupracuje od roku 1999, rešerše provádí převážně ve Státním okresním archivu Přerov, člen Společnosti pro dějiny židů v České republice.
Zkratka autora: mm

PhDr. Lenka Matušíková
(*1950), pracoviště Národní archiv, Praha. Na projektu BMSJ se podílí od roku 1999, a to rešeršemi ve fondech I. oddělení Národního archivu, které obsahují prameny hromadné povahy / soupisy s údaji o židovské populaci v Čechách (Berní rula, Stará a Nová manipulace).
Zkratka autora: lm

Mgr. Renáta Růžičková
 (1968), archivářka Státního okresního archivu v Pardubicích, provádí přepisy soupisů židů v českých a moravských katastrech.
Zkratka autora: rr

Mgr. Marcel Sladkowski
(*1974), diecézní archivář Církve československé husitské v Brně, na projektu BMSJ spolupracuje od roku 1999. Rešerše provádí ve Státních okresních archivech Zlín, Uherské Hradiště a Hodonín. Člen Společnosti pro dějiny židů v České republice.
Zkratka autora: ms

Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
(* 1969), archivář Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou, od roku 1999 spolupracovníkem projektu BMSJ. Excerpuje prameny uložené ve státních okresních archivech Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou. Od roku 1994 publikuje časopisecky i knižně.
Zkratka autora: mš

PhDr. Jakub Václav Zentner
(*1984), absolvent oboru historie - archivnictví a pomocné vědy historické Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zpracoval soupisy židů v Libochovicích, jimiž se zabýval ve své rigorózní práci Historie židu v Libochovicích 1697-1846.
Zkratka autora: jvz

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes