spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-710 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy –

Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 710 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 710 Liber citationum et sententiarum]
1580-1585

fol. 583r
1583 [?], Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-710,fol.583r

Jakub Brotthagen, měšťan olomoucký, pohání Jana z Rožnova, na Nepartě a Čornotce o 88 zlatých a 26 grošů bílých, že Brotthagen prodal židu Aronovi, služebníku Jana z Rožnova, na dluh krámských věcí za 100 zlatých, za kterýžto dluh se Jan z Rožnova zaručil a nyní jej Jakubu Brotthagenovi nechce uhradit.

Jakob Brotthagen, Bürger von Olmütz (Olomouc), zitiert Jan von Rožnov auf Neparta und Čornotka um 88 fl. 26 gr. alb., weil Brotthagen dem Juden Aron, Dienstbote des Jan von Rožnov, auf Kredit Kramwaren im Wert von 100 fl. verkauft habe, wofür Jan von Rožnov gebürgt hat, und sie nun dem Johann Brotthagen nicht erstatten will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes