spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-708 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy –

Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 708 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 708 Liber citationum et sententiarum]
1573–1575

fol. 357v-358r
1575 IV 22, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-708,fol.357v–358r

Kašpar Pruský z Pruského pohání Oldřicha Pavláta z Olšan o 500 hřiven grošů českých, že mu nechce dosvědčit, jak jej Anna, manželka Jiříka Fišera z Olomouce, obvinila z židovského, lotrovského a podvodného chování. Stejným půhonem pohnal Kašparl Pruský i Václava Pánovce z Vlkova.

Kašpar Pruský z Pruského zitiert Oldřich Pavlát z Olšan um 500 Pfund Groschen böhm., weil er ihm nicht bezeugen will, wie ihn Anna, die Frau des Jiřík Fišer aus Olmütz (Olomouc), jüdischen, räuberischen und betrügerischen Verhaltens beschuldigte. Mit demselben Puhon zitiert Kašparl Pruský auch Václav Pánovec z Vlkova.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes