spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-707 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 707 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 707 Liber citationum et sententiarum]
1569–1573

fol. 104 r
1569 XI 4, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-707,fol.104r

Kašpar Kunc Tetour z Tetova a z Malenovic pohání Jana z Žerotína a na Strážnici o 150 zlatých, že nechce postavit před soud a zemského hejtmana dva židy z Podivína jménem Hiršlové, aby je Kašpar Kunc mohl obvinit, že koupili půl zlatého řetězu, který byl ukraden jeho strýci Janu Tetourovi z Tetova.

Kašpar Kunc Tetour z Tetova a z Malenovic zitiert Jan z Žerotína a na Strážnici um 150 fl., weil er nicht vor Landrecht und Landeshauptmann zwei Juden aus Kostel (Podivín) mit Namen Hiršl stellen will, damit sie Kašpar Kunc beschuldigen kann, daß sie eine halbe Goldkette kauften, die seinem Onkel Jan Tetour z Tetova gestohlen worden war.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes