spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-704 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 704 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 704 Liber citationum et sententiarum]
1564–1568

fol.133r
1565 XI 9 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-704,fol.133r

Jetřich z Kunovic a na Uherském Brodě, podkomoří Markrabství moravského, jménem císaře Maxmiliána II. pohání Jana z Žerotína a na Velkých Losinách o 500 kop grošů českých, že na veřejné silnici za Rapotínem vzal dva voly Mojžíšovi a Josefovi, židům ze Šumperka, poddaným císaře Maxmiliána.

Jetřich z Kunovic a na Uherském Brodě, Unterkämmerer der Markgrafschaft Mähren, zitiert im Namen von Kaiser Maximilian II. Jan z Žerotína a na Velkých Losinách um 500 Schock Groschen böhm., weil er auf öffentlicher Straße hinter Reitendorf (Rapotín) den Juden Mojžíš und Josef aus Mährisch Schönberg, Untertanen des Kaisers Maximilian II., zwei Ochsen abgenommen hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 704 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 704 Liber citationum et sententiarum]
1564–1568

fol. 251r,v
1567 IV 18 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-704,fol.251r,v

Jan Vilím z Víckova na Prusinovicích pohání Jana Tetaura z Tetova o 200 hřiven grošů českých, že jeho služebníci zbili ve vsi Újezdci žida Vlčka z Koryčan, poddaného Jana Vilíma.

Jan Vilím z Víckova na Prusinovicích zitiert Jan Tetaur z Tetova um 200 Pfund Groschen böhm., weil seine Diener im Dorf Ajezd (Újezdec) den Juden Vlček aus Koritschan (Koryčany), einen Untertanen des Jan Vilím, geschlagen haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 704 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 704 Liber citationum et sententiarum]
1564–1568

fol. 251v
1567 IV 18 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-704,fol.251v

Jan Vilím z Víckova na Prusinovicích pohání Jana Tetaura z Tetova o 100 hřiven pražských grošů, že nechce přinutit svého služebníka Vaňka, písaře na Zlíně, aby Vlčkovi židu z Koryčan, poddanému Jana Vilíma, vrátil dva valachy, které mu musel Vlček dát, aby jej Vaněk propustil z vězení v Újezdci.

Jan Vilím z Víckova na Prusinovicích zitiert Jan Tetaur z Tetova um 100 Schock Groschen prag., weil er seinen Diener Vaněk, Schreiber auf Zlin, nicht zwingen will, daß er dem Juden Vlček aus Koritschan (Koryčany), einem Untertanen des Jan Vilím, zwei Wallache zurückgibt, die Vlček geben mußte, damit ihn Vaněk aus dem Gefängnis in Újezdec entläßt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 704 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 704 Liber citationum et sententiarum]
1564–1568

fol. 252r
1567 IV 18 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-704,fol.252r-a

Jan Vilím z Víckova na Prusinovicích na místě žida Vlčka z Koryčan pohání Jana Tetaura z Tetova o 100 hřiven pražských grošů, že nechce předvolat před zemský soud ke svědectví fojta a poddané ze vsi Újezdce.

Jan Vilím z Víckova na Prusinovicích zitiert anstatt des Juden Vlček aus Koritschan (Koryčany) Jan Tetaur z Tetova um 100 Pfund Groschen prag., weil er nicht den Vogt und Untertane aus dem Dorf Ajezd (Újezdec) zur Zeugenschaft vor das Landrecht vorladen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 704 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 704 Liber citationum et sententiarum]
1564–1568

fol. 252r
1567 IV 18 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-704,fol.252r-b

Jan Vilím z Víckova na Prusinovicích pohání Jana Podštatského z Prusinovic a na Žeravicích o 200 hřiven pražských  grošů, že nechce předvolat před zemský soud ke svědectví svého poddaného Martina Kosrnu z Hruškovic.

Jan Vilím z Víckova na Prusinovicích zitiert Jan Podštatský z Prusinovic a na Žeravicích um 200 Pfund Groschen prag., weil er nicht seinen Untertanen Martin Kosra aus Hruschkowitz (Hruškovice) als Zeugen vor das Landrecht laden will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 704 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 704 Liber citationum et sententiarum]
1564–1568

fol. 514v-515r
1568 XI 5 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-704,fol.514v-515r

Jáchym Zoubek ze Zdětína, podkomoří Markrabství moravského, jménem císaře Maxmiliána pohání Bedřicha staršího z Žerotína a na Hynčicích o 300 zlatých v tolarech a groších, že nesplácí dluh stejné sumy, který dlužil židu Izraelovi ze Šumperka a který Izrael převedl na město Šumperk.

Jáchym Zoubek ze Zdětína, Unterkämmerer der Markgrafschaft Mähren, zitiert im Namen von Kaiser Maxmilian II. Bedřich starší z Žerotína a na Hynčicích um 300 fl. in Talern und Groschen, weil er nicht die Schuld in gleicher Höhe bezahlt, die er dem Juden Izrael aus Mährisch Schönberg (Šumperk) schuldete und die Izrael auf die Stadt Mährisch Schönberg übertrug.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes