spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-701 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 701 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 701 Liber citationum et sententiarum]
1550–1552

fol. 73r
1550 XI 7, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-701,fol.73r

Hynek Bilík z Kornic a na Veselí pohání Jiříka Vlachovského z Vlachovic a na Těšově o 100 kop grošů českých, že když byl Hynek Bilík ručitelem dluhu 95 kop grošů Buriana Šelndorfa z Hornšperku u žida Mušla z Uherského Ostrohu a když za tentýž dluh musel židovce Sáře z Pohořelic, dceři jmenovaného Mušla, vyplatit úroky 100 kop grošů, Jiřík Vlachovský se mu upsal, že za to nemá dojít žádné škody, oněch 100 kop grošů mu však nyní navrátit nechce.

Hynek Bilík z Kornic a na Veselí zitiert Jiřík Vlachovský z Vlachovic a na Těšově um 100 Schock Groschen böhm., weil Hynek Bilík Bürge für 95 kop Schock Groschen des Burian Šelndorf z Hornšperku beim Juden Mušl aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) war und, als er diese Schuld der Jüdin Sára aus Pohrlitz (Pohořelice), der Tochter des genannten Mušl, Zinsen in Höhe von 100 Schock Gr. zahlen mußte, Jiřík Vlachovský ihm verschrieben hat, daß er keinen Schaden erleiden werde, nun ihm die 100 Schock Groschen aber nicht zurückgeben will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes