spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-700 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 700 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 700 Liber citationum et sententiarum]
1547–1549

fol. 52r,v
1547 IV 22, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-700,fol.52r,v

Jaroslav z Kunovic na Hluku pohání Buriana z Vlčnova na Novém Světlově o 265 kop grošů českých, že žid Lazar z Přerova obstavil a uvěznil Jaroslavovy lidi z městečka Hluku kvůli dluhu stejné sumy Hynka Žampacha z Potnštejna Lazarovu otci Jakubovi, za kterou se Hlučtí zaručili a za něž se pak Burian z Vlčnova i s jinými zaručil při uzavírání kupní smlouvy městečka a tvrze Hluk.

Jaroslav z Kunovic na Hluku zitiert Burian z Vlčnova na Novém Světlově um 265 Schock Groschen böhm., weil der Jude Lazar aus Prerau (Přerov) Jaroslavs Leute aus dem Markt Hluk wegen einer Schuld in Höhe der selben Summe des Hynek Žampach z Potnštejna bei Lazars Vater Jakub, für die die Hluker gebürgt hatten und für die wiederum Burian z Vlčnova beim Abschluß des Kaufvertrags für Markt und Veste Hluk gebürgt hatte, festgehalten und gefangengesetzt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 700 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 700 Liber citationum et sententiarum]
1547–1549

fol. 91r
1547 VI 3, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-700,fol.91r

Burian Šelndorf z Hornšperku pohání Hynka Bilíka z Kornic a na Veselí o 200 kop grošů českých, že nechce před zemským hejtmanem a pány předložit smlouvu, kterou uzavřel v Nosislavi se židovkou Sárou z Pohořelic. Dále pohání téhož Hynka Bilíka o stejnou sumu, že nechce předvolat před hejtmana Juru Hrbatého a Michala Hradského, své lidi z předměstí Veselí nad Moravu, a o stejnou sumu pohání Jana z Pernštejna a na Helfštejně, že nechce před zemského hejtmana a pány povolat Matěje Hořínka a Matěje Šmita z Nosislavi.

Burian Šelndorf z Hornšperku zitiert Hynek Bilík z Kornic a na Veselí um 200 Schock Groschen böhm., weil er vor dem Landeshauptmann und den Herren nicht den Vertrag vorlegen will, den er in Nußlau (Nosislav) mit der Jüdin Sára aus Pohrlitz (Pohořelice) abgeschlossen hat. Weiters zitiert er Hynek Bilík um die gleiche Summe, weil er vor den Landeshauptmann nicht Jura Hrbatý und Michal Hradský vorladen will, seine Leute aus der Vorstadt von Wessely an der March (Veselí nad Moravou), und um die gleiche Summe zitiert er Jan z Pernštejna a na Helfštejně, der vor den Landeshauptmann und die Herren nicht Matěj Hořínek und Matěj Šmit aus Nußlau vorladen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 700 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 700 Liber citationum et sententiarum]
1547–1549

fol. 173v
1547 XI 4 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-700,fol.173v

Kunka z Bystřice, vdova po Albrechtovi z Hustopeč, pohání Jiříka z Vlachovic a na Těšově o 100 zlatých uherských, že jí nechce před panem hejtmanem a pány soudci dosvědčit, co je mu známo o tom, že když se Kunka nechala odvézt do Uherského Brodu, aby ji zde léčil žid Abraham, syn Kolmana žida, zde ležela čtrnáct nedělí v bezvědomí. Týmž půhonem pohání Kunka z Bystřice i Jiříkovu sestru Johanku Vlachovskou z Vlachovic.

Kunka z Bystřice, Witwe nach Albrecht z Hustopeč, zitiert Jiřík z Vlachovic a na Těšově um 100 fl. ung., weil er nicht vor dem Herrn Landeshauptmann und den Herren Richtern bezeugen will, daß, als sich Kunka nach Ungarisch Brod (Uherský Brod) bringen ließ, damit sie dort der Jude Abraham, der Sohn des Juden Kolman, kuriere, sie dort 14 Wochen ohne Bewußtsein gelegen habe. Mit dem selben Puhon zitiert Kunka z Bystřice auch Jiříks Schwester Johanka Vlachovská z Vlachovic.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes