spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-699 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 699 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 699 Liber citationum et sententiarum]
1544–1546

fol. 212r
1545 XI 6 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-699,fol.212r

Hynek Bilík z Kornic a na Veselí pohání Jiříka Vlachovského z Vlachovic a na Těšově o 200 kop grošů českých, že musel zaplatit 200 kop grošů Sáře židovce z Pohořelic, dceři nebožtíka Mušla žida z Uherského Ostrohu, protože nechala v Nosislavi obstavit a uvěznit Hynkovy lidi z Veselí nad Moravou kvůli dluhu 110 kop, které dlužil Burian Šelndorf z Hornšperka židu Mušlovi, za kterýžto dluh i úroky se Jiřík Vlachovský Hynkovi Bilíkovi zaručil. Páni nalezli, že Jiřík Vlachovský je povinen Hynkovi Bilíkovi oněch 200 kop grošů zaplatit.

Hynek Bilík z Kornic a na Veselí zitiert Jiřík Vlachovský z Vlachovic a na Těšově um 200 Schock Groschen böhm., weil er der Jüdin Sára aus Pohrlitz (Pohořelice), Tochter des verstorbenen Juden Mušl aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostoh), 200 Schock Groschen zahlen mußte, weil sie in Nußlau (Nosislav) Leute Hyneks aus Wessely an der March (Veselí nad Moravou) wegen einer Schuld von 110 Schock, die Burian Šelndorf z Hornšperka dem Juden Mušl schuldete und für welche Schuld mit Zinsen sich Jiřík Vlachovský dem Hynek Bilík verbürgt hatte, anhalten und gefangensetzen ließ. Die Herren entscheiden, daß Jiřík Vlachovský verpflichtet ist, dem Hynek Bilík jene 200 Schock Groschen zu bezahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 699 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 699 Liber citationum et sententiarum]
1544–1546

fol. 223v-224r
1545 XI 6 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-699,fol.223v-224r

Bernart z Žerotína a na Dřevohosticích také jménem svého bratra Viléma z Žerotína pohání Jana z Pernštejna a na Helfštejně o 50 kop grošů českých, že jeho úředník v Hranicích Jiřík Horecký z Horky nezajistil Jana Sedláře z Hranic a jeho ženu Annu, kteří okradli nebožtíka Jakuba žida z Dřevohostic a tím vznikla škoda vdově Kytli a Jakubovým sirotkům.

Bernart z Žerotína a na Dřevohosticích zitiert, auch namens seines Bruders Vilém z Žerotína, Jan z Pernštejna a na Helfštejně um 50 Schock Groschen böhm., weil dessen Amtmann in Mährisch Weißkirchen (Hranice), Jiřík Horecký z Horky, nicht den Jan Sedlář aus Mährisch Weißkirchen und dessen Frau Anna verhaftet hat, die den verstorbenen Juden Jakub aus Dřewohosticz (Dřevohostice) bestohlen haben, wodurch der Witwe Kytl und Jakubs Waisen ein Schaden entstanden sei.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 699 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 699 Liber citationum et sententiarum]
1544–1546

fol. 224r
1545 XI 6 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-699,fol.224r

Bernart z Žerotína a na Dřevohosticích pohání Bernarta Vlka z Koneč Chlumu o 50 kop grošů českých, že nechce dosvědčit, co je mu známo, že Bernart z Žerotína žádal Jiříka Hořeckého z Hořec, úředníka v Hranicích, aby zajistil manžele Jana a Annu Sedlářovy, kteří okradli žida Jakuba z Dřevohostic o 50 kop grošů.

Bernart z Žerotína a na Dřevohosticích zitiert Bernart Vlk z Koneč Chlumu um 50 Schock Groschen böhm., weil er nicht bezeugen will, was ihm darüber bekannt ist, daß Bernart z Žerotína den Jiřík Hořecký z Hořec, Amtmann in Mährisch Weißkirchen (Hranice), gebeten hat, die Eheleute Jan und Anna Sedlář zu verhaften, die den Juden Jakub aus Dřewohostitz (Dřevohostice) um 50 Schock Groschen bestohlen haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 699 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 699 Liber citationum et sententiarum]
1544–1546

fol. 242v-243r
1545 XI 6 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-699,fol.242v-243r

Jiřík Vlachovský z Vlachovic a na Těšově pohání Buriana Šelndorfa z Hornšperku a na Popově Keři o 200 kop grošů českých, které je Jiřík Vlachovský povinen zaplatit místo Buriana Šelndorfa Hynkovi Bilíkovi z Kornic, který se zaručil za Burianův dluh 110 kop grošů nebožtíku židu Mušlovi z Uherského Ostrohu a které i s úroky 90 kop grošů Hynek Bilík vyplatil Mušlově dceři židovce Sáře z Pohořelic, protože nechala v Nosislavi obstavit a uvěznit jeho lidi z Veselí. Páni nalezli, že Burian Šelndorf je povinen 200 kop grošů Jiříkovi Vlachovskému zaplatit.

Jiřík Vlachovský z Vlachovic a na Těšově zitiert Burian Šelndorf z Hornšperku a na Popově Keři um 200 Schock Groschen böhm., die Jiřík Vlachovský schuldig ist, an Stelle von Burian Šelndorf dem Hynek Bilík z Kornic zu bezahlen, der für Burians Schuld in Höhe von 110 Schock Groschen beim Juden Mušl aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) gebürgt hat, und welche mit Zinsen in Höhe von 90 Schock Groschen Hynek Bilík Mušls Tochter, der Jüdin Sára aus Pohrlitz (Pohořelice) bezahlt hatte, weil er in Nußlau (Nosislav) seine Leute aus Wessely an der March (Veselí nad Moravou) festhalten und gefangensetzen ließ. Die Herren entscheiden, daß Burian Šelndorf verpflichtet ist, 200 Schock Groschen an Jiřík Vlachovský zu zahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes