spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-698 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 698 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 698 Liber citationum et sententiarum]
1539–1543

fol. 237v
1540 IV 16 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-698,fol.237v

Znata z Víckova jménem Jana z Pernštejna pohání Hynka Žampacha z Potnštejna o 265 kop grošů českých, že Hynek stejnou sumu dluží nebožtíku Jakubovi lékaři a jeho synu Lazarovi, židům z Přerova. Páni nalezli, že Hynek nemá na půhon odpovídat, protože se při zemském právu židovské dluhy nesoudí.

Znata z Víckova zitiert im Namen des Jan z Pernštejna den Hynek Žampach z Potnštejna um 265 Schock Groschen böhm., weil Hynek dieselbe Summe dem verstorbenen Arzt Jakub und dessen Sohn Lazar, beide Juden aus Prerau (Přerov), schuldet. Die Herren entscheiden, daß Hynek auf den Puhon nicht antworten soll, da vor dem Landrecht Judensachen nicht behandelt werden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 698 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 698 Liber citationum et sententiarum]
1539–1543

fol. 310r
1540 XI 5, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-698,fol.310r

Albrecht z Hustopeč pohání Jiřího Turzu z Betlensfalvy o 24 zlatých, že stejnou sumu dluží Jakubovi židu z Bystřice pod Hostýnem.

Albrecht z Hustopeč zitiert Jiří Turzo z Betlensfalvy um 24 fl., weil der dieselbe Summe dem Juden Jakub aus Bistřitz am Hostein (Bystřice pod Hostýnem) schuldet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 698 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 698 Liber citationum et sententiarum]
1539–1543

fol. 335v
1540 XI 5 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-698,fol.335v

Jan ze Zástřizl a na Ždánicích pohání Františka Šarkána z Hakošházu o 20 kop grošů českých, že jeho služebník Václav Holomek na veřejné cestě zbil a zranil Janova poddaného žida Lva.

Jan ze Zástřizl a na Ždánicích zitiert František Šarkán z Hakošházu um 20 Schock Groschen böhm., weil dessen Diener Václav Holomek auf öffentlicher Straße Jans untertanen Juden Lev geschlagen und verletzt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 698 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 698 Liber citationum et sententiarum]
1539–1543

fol. 398r
1541 IV 22 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-698,fol.398r

Znata z Víckova jménem Jana z Pernštejna pohání Václava z Ludanic o 400 hřiven grošů českých, že jeho úředník na Chropyni Jiřík Vitoslavský věznil Jakuba žida z Kojetína, pastorka Šalamouna žida z Kojetína, a když jej vyměnil za Šalamouna, požadoval Václav z Ludanic za Šalamouna neoprávněně 100 zlatých.

Znata z Víckova zitiert im Namen von Jan z Pernštejna Václav z Ludanic um 400 Pfund Groschen böhm., weil dessen Amtmann auf Chropin (Chropyně), Jiřík Vitoslavský, den Juden Jakub aus Kojetein (Kojetín), den Stiefsohn des Juden Šalamouna aus Kojetein, gefangengesetzt hat und, als er ihn gegen Šalamoun ausgetauscht hat, Václav z Ludanic für Šalamoun unberechtigterweise 100 fl. gefordert hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 698 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 698 Liber citationum et sententiarum]
1539–1543

fol. 400r
1541 IV 22 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-698,fol.400r

Adam z Lomnice a na Brumově pohání Johanku z Vlachovic o 200 kop grošů českých, že mu nechce dosvědčit, co je jí známo o tom, jestli Martin Mlečko zabil žida na cestě mezi Brodem a Těšovem a na čí rozkaz tak učinil.

Adam z Lomnice a na Brumově zitiert Johanka z Vlachovic um 200 Schock Groschen böhm., weil sie ihm nicht bezeugen will, was ihr darüber bekannt ist, ob Martin Mlečko einen Juden auf der Straße zwischen Ungarisch Brod (Uherský Brod) und Tieschow (Těšov) erschlagen hat und ob er auf Befehl gehandelt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 698 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 698 Liber citationum et sententiarum]
1539–1543

fol. 400v
1541 IV 22 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-698,fol.400v

Adam z Lomnice a na Brumově pohání Jiříka z Vlachovic o 200 kop grošů českých, že mu nechce dosvědčit, co je mu známo o tom, jestli Martin Mlečko zabil žida na cestě mezi Brodem a Těšovem, na čí rozkaz tak učinil a kdo mu za to zaplatil.

Adam z Lomnice a na Brumově zitiert Jiřík z Vlachovic um 200 Schock Groschen böhm., weil er ihm nicht bezeugen will, was ihm darüber bekannt ist, ob Martin Mlečko einen Juden auf dem Weg zwischen Ungarisch Brod (Uherský Brod) und Tieschow (Těšov) erschlagen hat, auf wessen Befehl er dies tat und wer ihn dafür bezahlte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes