spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
AKTUÁLNĚ Tisk

31. prosince 2014
Do fondu Archiv města Uherský Brod (AMUB) ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště (SOkAUH) byla přidána inv. č. 14, 20, 21, 22, 54, 68, 70, 75, 148, 161 a 192.

19. července 2014
Do fondu F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově (HRD) z Moravského zemského archivu (MZA) bylo přidáno inv. č. 7416, ze kterého byly do rubriky Soupisy židů – Mikulov doplněny soupisy z let cca. 1675, 1680-1, 1680-2, 1683-1 a 1683-2.

28. dubna 2014
Byly přidány nové fondy Státního okresního archivu Uherské Hradiště (SOkAUH): fond Archiv městečka Bojkovice (AMsBo), inv. č. 11, 12 a 16; fond Cech kožešnický Bojkovice (CKozBo), inv. č. 1; fond Cech ševcovský Bojkovice (CSeBo), inv. č. 3.
Do fondu Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv (LRRA), sign. O 2/2 byly přidány soupisy židů v Roudnici nad Labem z let 1644, 1651, 1652; sign. N 17/8 soupis z roku 1635. Do fondu Stará manipulace (SM)Národního archivu (NA) byl dodán soupis židů z Roudnice nad Labem z inv. č. 1505 datovaný k roku 1638.

15. února 2014
Do rubriky Soupisy židů byly přidány soupisy Přerova 1830-1850.

2. prosince 2013
Byly přidány nové fondy Státního okresního archivu Uherské Hradiště (SOkAUH): fond Archiv města Uherské Hradiště I (AMUHI), inv. č. 80, 395, 396, 422; fond Archiv města Uherské Hradiště II (AMUHII), inv. č. 84 a fond Cech ševcovský Uherské Hradiště (CSUH), inv. č. 1.

6. října 2013
Do fondu Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích, sign. O 2/2 přidány soupisy židů v Roudnici nad Labem 1636-1, 1636-2 a 1638.

1. května 2013
Do fondu Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích, sign. O 2/2 přidány soupisy židů v Roudnici nad Labem 1618 a 1633.

29. ledna 2013
SOkATr-(AMMB)-73,pag.79: Opraven chybný letopočet.

31. prosince 2012
Byly přidány nové fondy z Moravského zemského archivu v Brně (MZA): fond B 1 Gubernium, inv. č. 1727, fol. 15-56, fol. 62r-98v, fol. 102r-150v, fol. 160r-471v; fond A 3 Půhony Brno, inv. č. 734, 739, 740, 741; fond C-4 Tribunál – Normálie, inv. č. 136, 177; fond F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově, inv. č. 211, 283, 399, 463, 4470, 4541, 4841, 5103, 5151, 5152, 6094, 6095, 6096, 6167, 6172, 6264, 6266, 6783, 6784, 6792, 6793, 6794, 6798, 6802, 6803, 6804, 6831, 7032, 7033, 7051, 7052, 7223, 7224, 7239, 7277, ze kterých byly do rubriky Soupisy židů – Mikulov doplněny soupisy z let 1560-1, 1560-2 a 1574. Do fondu A 3 Půhony Olomouc byla doplněna inv. č. 712, 714, 715, 717, 718, 719, 723, 724, 726.

13. listopadu 2012
Pozvánka
Ve dnech 27.–29. listopadu 2012 se v Brně koná mezinárodní konference „Avigdor, Beneš, Gitl“ – Židé v Čechách a na Moravě ve středověku. Věnováno památce Samuela Steinherze (1857 Güssing – 1942 Terezín). Program konference je ke stažení zde .
Jednacími řečmi konference jsou čeština a němčina, všechna vystoupení budou simultánně tlumočena. Konferenční poplatek 300,- Kč se hradí na místě (neplatí pro pořádající organizace a přednášející). Ubytování je zajištěno pouze pro referenty a pořadatele.
Na konferenci je stále možno se přihlásit. Máte-li zájem se této akce zúčastnit, zašlete nám prosím co nejdříve přihlášku s Vašimi kontaktními údaji (jméno a příjmení, organizace nebo adresa, e-mail) na adresu Společnosti pro dějiny židů v ČR Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny .
Za organizátory konference
Společnost pro dějiny židů v ČR

4. listopadu 2012
Do fondu Archiv města Lipníka nad Bečvou (AML) ze Státního okresního archivu v Přerově (SOkAPr) byla přidána inv. č. 73, 74, 76, 78, 80, 81, 421, 639, 640, 641 a 644, ze kterých byly do rubriky Soupisy židů doplněny soupisy z let 1618, 1643, 1650, 1650 cca-1, 1650 cca-2, 1650 cca-3, 1655 a 1656. Dále upozorňujeme na hebrejské podpisy: SOkAPR-(AML)-641-2; SOkAPR-(AML)-641-11 a pečeť: SOkAPR-(AML)-644-1.

23. září 2012
Do fondu Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích, sign. O 2/2 přidány soupisy židů v Roudnici nad Labem 1615-2, 1615/1616-2 a 1617-2.
Přidány nové rubriky: Publikace; Nadace S. Steinherze.

7. září 2012
Pozvánka
Ve dnech 27.–29. listopadu 2012 se v Brně koná mezinárodní konference „Avigdor, Beneš, Gitl“ – Židé v Čechách a na Moravě ve středověku. Věnováno památce Samuela Steinherze (1857 Güssing – 1942 Terezín). Předběžný program konference naleznete zde, další rozšíření programu nepředpokládáme. Jednacími řečmi jsou čeština a němčina, všechna vystoupení budou simultánně tlumočena. Konferenční poplatek 300,- Kč se hradí na místě (neplatí pro pořádající organizace a přednášející). Ubytování je zajištěno pouze pro referenty a pořadatele.
Máte-li zájem se této akce zúčastnit, zašlete nám prosím přihlášku s Vašimi kontaktními údaji (jméno a příjmení, organizace nebo adresa, e-mail) na adresu Společnosti pro dějiny židů v ČR Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny nejpozději do 31. října 2012.
Za organizátory konference
Společnost pro dějiny židů v ČR

27. června 2012
Přidán nový archiv Státní oblastní archiv v Litoměřicích a nový fond tohoto archivu: Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv, sign. O 2/2: Soupisy židů v Roudnici nad Labem 1615, 1615/1616 a 1617.
Do rubriky Soupisy židů byly přidány soupisy Libochovic z let 1724, 1733, 1741 a 1753.
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.574r: Doplněna poznámka 3 – fotografie pečeti a přepis nápisu.
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.1138r: Doplněna poznámka 9 – fotografie pečeti a přepis nápisu.
SOkAJi-(AMT)-269,L195: Doplněny podpisy hebrejským písmem a fotografie pečetí.
SOkAPR-(AMH)-564-2: Do poznámky 1 doplněn přípis hebrejským písmem na reversu.
SOkAPR-(AMH)-566-1: Do poznámky 1 doplněn přípis hebrejským písmem na reversu.
SOkAPR-(AMH)-566-3: Do poznámky 1 doplněn přípis hebrejským písmem na reversu.
Do fondu Archiv města Zlín (AMZl) ze Státního okresního archivu Zlín (SOkAZl) bylo přidáno inv. č. 53 s fotografií vlepeného listu s hebrejským textem ze 14./15. století.

1. března 2012
Právě vyšlo Supplementum Judaica Bohemiae XLVI (2011), s podtitulem Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 15201848, které společné vydávají Židovské muzeum v Praze a Společnost pro dějiny židů v ČR. Obsah sborníku je k dispozici zde .
Objednávky je možno zasílat elektronicky na adresu:
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , tel. +420 222 749 246, +420 222 749 241 nebo na adresu redakce časopisu Judaica Bohemiae: Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 1, 110 00 Praha 1.

23. prosince 2011
Do fondu Archiv města Uherský Brod (AMUB) ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště (SOkAUH) byla přidána inv. č. 119, fol. 52v-98v; fol. 100v-200v; fol. 201r-296v; fol. 318r-407v.
Do fondu Archiv města Zlín (AMZl) ze Státního okresního archivu Zlín (SOkAZl) byla přidána inv. č. 37, 38 a 67.
Přidán nový fond Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou (SOkAZr): Archiv města Velké Meziříčí (AMVM), inv. č. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 5542, 5543, 5544, 11591, 11593 a IIIF.

25. července 2011
Do fondu Archiv města Uherský Brod (AMUB) ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště (SOkAUH) byla přidána inv. č. 106 a 107.

23. června 2011
Do fondu Archiv města Uherský Brod (AMUB) ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště (SOkAUH) bylo přidáno inv. č. 91, fol. 6r-100r; fol. 104r-190r; fol. 202r-298v; fol. 304r-349v.

Pozvánka:
Samuel Steinherz – Život a dílo. referent: Prof. Dr. Gerhard Oberkofler.
První přednáška z cyklu přednášek nadace Samuel-Steinherz-Stiftung.
Přednáška se koná ve čtvrtek 23. června 2011 v 18 hodin ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Praha 1, Meiselova 15, Praha 1.

8. března 2011
Přidán nový fond Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou (SOkAZr): Archiv města Velká Bíteš (AMVB), inv. č. C1, C16, C18a, C23, Ea5, Ea7, Ea11-1, Ea11-2, Ea17, Ea29.
MZA-A3(MZDB)-153,fol.67r-69r: Doplněna poznámka č. 5.

11. ledna 2011
MZA-A3(SR-PKS)-23,fol.64r,66v-67r: Doplněn text v poznámce č. 2.
MZA-A3(SR-PKS)-23,fol.71v,73v-74r: Doplněn text v poznámce č. 2.

31. prosince 2010
Byly přidány nové fondy z Moravského zemského archivu v Brně (MZA): A-3 Stavovské rukopisy – Moravské zemské desky, kraj Olomoucký , inv. č. 110, 111 a 114; A-3 Stavovské rukopisy – Moravské zemské desky, kraj Brněnský, inv. č. 140, 145, 146, 151 a 153; A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc, inv. č. 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 704, 707, 708, 709, 710 a 711; A-4 Sněmovní akta, karton č. 1, 3, 7, 8, 9, 10 a 11.

24. října 2010
Byly přidány nové fondy z Moravského zemského archivu v Brně (MZA):
A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 – Odhadní kvaterny (SR-OK), inv. č. 427; A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 – Kopiář moravských direktorů (SR-KMD); inv. č. 14; A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 – Kopiáře listů odeslaných ze sněmů a soudů (SR-KLO), inv. č. 15; A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 – Pamětní knihy sněmovní (SR-PKS), inv. č. 22, 23, 24.

12. července 2010
Do fondu Archiv města Lipníka nad Bečvou (AML) ze Státního okresního archivu v Přerově (SOkAPr) bylo přidáno inv. č. 41.

9. června 2010
Přidán nový fond Státního okresního archivu v Přerově (SOkAPr): Archiv města Lipníka nad Bečvou (AML), inv. č. 3, 18, 19, 20, 4
0, 52 a 53.

26. dubna 2010
V rubrice Soupisy židů přidán soupis obce Libochovic 1717.

13. dubna 2010
V rubrice Soupisy židů přidány 3 soupisy obce Libochovic: 1697; 1700; 1707-1708.

25. ledna 2010
Do fondu Archiv města Uherský Brod (AMUB) ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště (SOkAUH) byla přidána inv. č. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

5. ledna 2010
Omlouváme se za technický výpadek internetové strany www.bmsj.eu ve dnech 14.12.2010 - 5.1.2010. Strana je opět plně funkční.

11. prosince 2009
V rubrice Soupisy židů přidán další soupis města Uherského Brodu z roku 1751.
 

1. října 2009
Do fondu Archiv města Uherský Brod (AMUB) ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště (SOkAUH) bylo přidáno inv. č. 82.

22. září 2009
Mezinárodní sympozium Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848“ se koná v Třebíči ve dnech 6.-8. října 2009. Program ve formátu .pdf je k dispozici zde .

20. července 2009
Přidán nový archiv Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou (SOkAZr) a nové fondy tohoto archivu Archiv města Bystřice nad Pernštejnem (AMBy), inv. č. 78, 104, 262, 263, 394; Archiv městečka Dolní Bobrová (AMstDB), inv. č. 16; Archiv městečka Křižanov (AMstK), inv. č. 23, 135; Cech punčochářský Velké Meziříčí (CPVM), inv. č. 3.

29. června 2009
Definitivní program mezinárodního sympozia „Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848“ si můžete stáhnout zde . Termín přihlášek byl prodloužen do konce srpna 2009, pozvánku a pokyny pro přihlášení si můžete stáhnout zde .

29. května 2009
Přidán nový fond Státního okresního archivu v Třebíči (SOkATr): Archiv města Třebíč (AMTr), inv. č. 22, 61, 206, 208, 209 a 274.

18. března 2009
Přidán nový archiv Zemský archiv v Opavě (ZAO) a nový fond tohoto archivu Velkostatek Lipník nad Bečvou (VSL), inv. č. 1, 185, 194, 195, 222 a 223.

24. února 2009
Ve dnech 8.-10. října 2009 se bude v Třebíči konat mezinárodní sympozium „Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848“. Sympozium ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádají Muzeum Vysočiny Třebíč, Společnost pro dějiny židů v ČR a Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten. Pozvánku na sympozium si můžete stáhnout zde ; předběžný program zde .

23. února 2009
Byly přidány nové fondy ze Státního okresního archivu Přerov (SOkAPR): Cech krejčích Lipník nad Bečvou (CKL), inv. č. 4; Cech ševců Lipník nad Bečvou (CSL), inv. č. 2 a Archiv města Hranice (AMH), inv. č. 2, 3, 4, 564, 566 a 578, ze kterého byly do rubriky Soupisy židů doplněny soupisy z let 1651, 1652, 1653-1, 1653-2, 1654, 1655 a 1656.

29. ledna 2009
Do fondu A 1/8 Akta purkmistrovská (AP) z Archivu města Brna byly dodány následující inventární čísla: 1202, 1218, 1221, 1222, 1311, 1313, 1325, 1340, 1373, 1378, 1382, 1389, 1391, 1396, 1401, 1522, 1669, 2026, 2216, 2538, 2688.

24. ledna 2009
AMB-A1-9(SR)-215-5: Opraveno chybné datum v německém regestu.

23. prosince 2008
SOkAZl-(AMVK)-36,fol.154r,v: Přidána poznámka č. 7.
SOkAZl-(AMVK)-37,fol.342r,v,343r,v: Přidána poznámka č. 18.

23. listopadu 2008
V rubrice Soupisy židů přidán další soupis města Mikulova z roku 1818, který obsahuje také podrobný popis židovských domů a bytů.

31. října 2008
Přidány 4 fondy nového archivu – Archivu města Brna: A 1/1 Sbírka listin, mandátů a listů (SLMAL), u tohoto fondu inv. č. 1935 a 3132 obsahují sekretní pečeti s hebrejskými nápisy; dále fondy A 1/5 Zbytky registratur (ZR), A 1/8 Akta purkmistrovská (AP) a A 1/9 Stará registratura ekonomická (SR). 

20. října 2008
MZA-A3(SR-SP)-3,fol.124r: Opraven chybný letopočet v německém regestu.

5. října 2008
Přidán nový fond Moravského zemského archivu: D 2 Rektifikační akta. Z tohoto fondu byly v rámci projektu BMSJ zpracovány přiznávací listy k domovní dani z roku 1667. Přehled jednotlivých židovských obcí, pro které přiznávací listy dochovaly, naleznete v úvodním textu k fondu. Příslušné obce byly zahrnuty také do rubriky Soupisy židů (letopočet 1667).

11. srpna 2008
V rubrice Soupisy židů přidány 3 nové soupisy města Mikulova: soupis z roku 1706 a dva soupisy z roku 1754 (rektifikační akta a tereziánský katastr).

26. června 2008
Přidán nový fond Státního okresního archivu Uherské HradištěArchiv města Uherský Ostroh, inv. č. 22, 23, 24, 25, 31 fol. 1-200, 31 fol. 201-417, 91, 93. Inv. č. 31 /viz SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(1rza307v); SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(407r); SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(417r)/ a inv. č. 91 /viz SOkAUH-(AMUO)-91,fol.2r-v/ obsahují mimo jiné hebrejské podpisy a text v jidiš.
 

30.května 2008
SOkAUH-(AMUB)-72,fol.49r-v,50v,51r-v,52r: Opraven překlep v německém regestu: „Weißgeber“ na „Weißgerber“.
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.4r: V poznámce 1 opraveno originální znění jména z „Bromossta“ na „Brombossta“.
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.43v: Opraveno správné znění jména v německém regestu z „Kyček“ na „Kyčka“.
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.1; SOkAUH-(AMUB)-76,pag.33,34; SOkAUH-(AMUB)-76,pag.101: Opraveno správné znění jména v německém regestu z Čodka na „Čodek“.
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.33,34: Opraveno správné znění jména v německém regestu z Žlumec na „Žlumka“.
SOkAKM-(ZOH)-1: Opraveny chyby v hebrejském přepisu.

 21. dubna 2008
Přidán nový archiv Státní okresní archiv Uherské Hradiště a nový fond Archiv města Uherský Brod, inventární čísla 71, 72, 73, 75 a 76.

21. dubna 2008
SOkATr-(AMJ)-41,fol.287r: Opraven překlep v německém regestu „Šimrl“ na „Šimrle“.

 20. dubna 2008
SOkAJi-(AMP)-18: Přidány texty hebrejským písmem a fotografie pečetí a textů hebrejským písmem.

14. března 2008
SOkAJi-(AMP)-17; SOkAKM-(ZOH)-1: Přidány texty hebrejským písmem a fotografie pečetí a textů hebrejským písmem. 

22. ledna 2008
Přidán nový fond Národního archivu v Praze Stará manipulace, který pod signaturou SM R 109/45 obsahuje Soupisy poddaných podle víry z roku 1651 z Čech.

16. ledna 2008
SOkAZl-(AMVK)-37,fol.342r,v,343r,v: Opraven překlep: „70 zl[tých]“ na „70 zl[atých]“.

14. ledna 2008
MZA-D1(LR)-138,fol.20v-24r: Opraveno nekorektní zobrazení tabulky.

2. ledna 2008
Od dnešního dne je k dispozici plná verze naší internetové stránky. Ceník najdete zde.

23. listopadu 2007
SOkAJi-(AMP)-65 publicSOkAJi-(AMP)-65,fol.399r: Opraven překlep v německém regestu "urprünglich" na "ursprünglich"; "Büder" na "Brüder".


14. listopadu 2007
Dnešním dnem zahajujeme zkušební provoz této internetové strany. Doposud jsou k dispozici tyto fondy z následujících archivů:
Moravský zemský archiv v Brně:
A 1 Stavovské listiny,
A 3 Stavovské rukopisy –  Sněmovní památky,
A 3 Stavovské rukopisy – Sněmovní kopiáře,
D 1 Lánové rejstříky 1669-1671;
Národní archiv, Praha:
Berní rula;
Státní okresní archiv Hodonín:
Archiv města Hodonín;
Státní okresní archiv Jihlava:

Archiv města Telč,
Archiv obce Kamenice,
Archiv městečka Brtnice,
Archiv města Polná;
Státní okresní archiv Kroměříž:
Archiv města Holešova,
Židovská obec Holešov;
Státní okresní archiv Přerov:
Archiv města Přerov;
Státní okresní archiv Třebíč:
Archiv města Moravské Budějovice,
Archiv města Jemnice;
Státní okresní archiv Zlín:
Cech soukenický Valašské Klobouky,
Cech ševcovský Napajedla,
Archiv obce Otrokovice,
Archiv města Zlín,
Archiv města Valašské Klobouky,
Archiv města Napajedla,
Archiv městečka Malenovice.
Prameny budeme průběžně doplňovat, o změnách budeme informovat vždy na tomto místě. Plný provoz stránek bude spuštěn na počátku roku 2008.

12. března 2007
Omlouváme se všem čtenářům, protože na této stránce stále probíhají přípravné práce, nejsou ještě některá data instalována. Také prozatím nejsou zpřístupněny plné verze archiválií. Dostatek informací o připravovaných archivních dokumentech však naleznete na veřejných verzích archiválií a v excellových tabulkách, které nahrazují rejstříky. Až bude stránka plně funkční, budeme vás o tom informovat na tomto místě. Můžete nám případně zanechat vzkaz v knize návštěv nebo poslat e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Děkujeme za pochopení.
Společnost pro dějiny židů v České republice

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes