spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-694 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 56r
1528 IV 17 post
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.56r-a

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem pohání biskupa olomouckého Stanislava o 50 kop grošů českých, že dopustil, aby biskupovi poddaní purkmistr a rada města Kroměříže věznili Albrechtova žida Jakuba.

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem zitiert den Olmützer Bischof Stanislav um 50 Schock Groschen böhmisch, weil er es zuließ, daß Bürgermeister und Rat der Stadt Kremsier (Kroměříž), bischöfliche Untertanen, Albrechts Juden Jakub gefangensetzten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 56r
1528 IV 17 post
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.56r-b

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem pohání biskupa olomouckého Stanislava o 50 kop grošů českých, že nechce své poddané purkmistra a radu města Kroměříže míti k tomu, aby propustili z rukojemství Albrechtova žida Jakuba.

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem zitiert den Olmützer Bischof Stanislav um 50 Schock Groschen böhmisch, weil er Bürgermeister und Rat der Stadt Kremsier (Kroměříž), seine Untertanen, nicht dazu anhalten will, Albrechts Juden Jakub aus einer Bürgschaft zu entlassen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 57v
1528 IV 17 post
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.57v-a

Kolman, žid z Bystřice pod Hostýnem, pohání Mikuláše Syřníka ze Syřeny, že mu dluží 15 kop grošů českých.

Kolman, Jude aus Bistřitz am Hostein (Bystřice pod Hostýnem), zitiert Mikuláš Syřník ze Syřeny, weil er ihm 15 Schock Groschen böhmisch schuldet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 57v
1528 IV 17 post
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.57v-b

Kolman, žid z Bystřice pod Hostýnem, pohání Jana mladšího ze Šternberka a na Holešově o 15 kop grošů českých, že nechce před pana hejtmana postavit své lidi Jiříka Bolusa a Bernarta z Holešova.

Kolman, Jude aus Bistřitz Hostein (Bystřice pod Hostýnem), zitiert Jan mladší ze Šternberka a na Holešově um 15 Schock Groschen böhmisch, weil er dem Herrn Landeshauptmann nicht seine Leute Jiřík Bolus und Bernart aus Holleschau (Holešov) stellen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527-1530

fol. 58v
1528 IV 17 post
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.58v

Proček ze Zástřizl a na Ždánicích pohání bratry Jana a Františka z Hakošházu o 50 kop grošů českých, že mu nechtějí podle uzavřené smlouvy propustit žida Jakuba Hrbatého ze Bzence. Páni nalezli, že bratři z Hakošházu mají Jakuba Hrbatého propustit, protože grunt, který Jakub opouští, osazuje svým bratrem.

Proček ze Zástřizl a na Ždánicích zitiert die Brüder Jan und František z Hakošházu um 50 Schock Groschen böhmisch, weil sie ihm entgegen einem abgeschlossenen Vertrag den Juden Jakub Hrbatý aus Bisenz (Bzenec) nicht freigeben wollen. Die Herren entscheiden, daß die Brüder z Hakošháza Jakub Hrbatý freigeben sollen, da Jakub den Grund, den er verläßt, mit seinem Bruder besetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 86v
1528 IV 17 post
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.86v

Mandalena z Lomnice pohání královnu Marii o 400 zlatých uherských, že nemá Zuzanu, vdovu po Martinovi Žídkovi z Kyjova, k tomu, aby vrátila klenoty, které u Martina Žídka zastavil Mandalenin manžel Heralt Kuna z Kunštátu.

Mandalena z Lomnice zitiert Königin Maria um 400 fl. ung., weil sie Zuzana, Witwe nach Martin Žídek aus Gaya (Kyjov), nicht dazu anhält, den Schmuck zurückzugeben, den Mandalenas Gatte Heralt Kuna z Kunštátu, bei Martin Žídek versetzt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 157v
1528 XI 6 post
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.157v

Kolman, žid z Bystřice pod Hostýnem, pohání Mikuláše Syřníka ze Syřeny, že mu dluží 5 kop grošů českých.

Kolman, Jude aus Bistřitz am Hostein (Bystřice pod Hostýnem), zitiert Mikuláš Syřník ze Syřeny, weil er ihm 5 Schock Groschen böhmisch schuldet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 165v
1528 XI 6 post
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.165v

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem pohání Jana mladšího ze Šternberka a na Holešově o 28 kop grošů českých, že nechal uvěznit Albrechtova žida Jakuba z Dobrotic. Páni nalezli, že Jan mladší ze Šternberka to má Albrechtu z Hustopeč napravit, protože na stanoveném roku žida Jakuba z ničeho neobvinil.

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem zitiert Jan mladší ze Šternberka a na Holešově um 28 Schock Groschen böhmisch, weil er Albrechts Juden Jakub aus Dobrotitz (Dobrotice) gefangensetzen ließ. Die Herren entscheiden, daß Jan mladší ze Šternberka dies Albrecht z Hustopeč ersetzen soll, denn im festgesetzten Jahr beschuldigte er den Juden Jakub grundlos.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 171v
1528 XI 6 post
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.171v

Jan mladší z Žerotína pohání Hynka Bilíka z Kornic a na Veselí nad Moravou o 150 kop grošů českých, že lidem ze Strážnice a Lidéřovic, poddaným jeho otce Jana staršího z Žerotína a na Strážnici, odebral štěpnice a louky v luzích veselských, které tito poddaní se svolením předchozích pánů na Veselí užívali. Mezi postiženými poddanými ze Strážnice jsou uvedeni židé Baroch, Belfl a Šimon.

Jan mladší z Žerotína zitiert Hynek Bilík z Kornic a na Veselí nad Moravou um 150 Schock Groschen, weil er Leuten aus Straßnitz (Strážnice ) und Lideřowitz (Lidéřovice), Untertanen seines Vaters Jan starší z Žerotína a na Strážnici, in den Auen von Wessely (Veselí nad Moravou) Obstgärten und Wiesen abgenommen hat, die diese Untertanen mit Erlaubnis der früheren Herren auf Wessely nutzten. Unter den geschädigten Untertanen aus Straßnitz sind die Juden Baroch, Belfl und Šimon erwähnt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 172v
1528 XI 6 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.172v

Jan mladší z Žerotína na místě svého otce Jana staršího z Žerotína pohání Buriana Žampacha z Potnštejna, že dluží 25 zlatých a 10 grošů za víno Jelenovi, židu ze Strážnice, poddanému Jana st. z Žerotína.

Jan mladší z Žerotína zitiert anstelle seines Vaters Jan starší z Žerotína Burian Žampach z Potnštejna, weil dieser dem Juden Jelen aus Straßnitz (Strážnice), Untertanen des Jan st. z Žerotína, 25 fl. 10 gr. für Wein schuldet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 175r
1528 XI 6 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.175r

Jan mladší ze Šternberka pohání Albrechta z Hustopeč o 100 kop grošů českých, že proti ustanovení zemského zřízení dovoluje židům usazovat se v Dobroticích. Páni nalezli, že Albrecht z Hustopeč nemá na půhon odpovídat.

Jan mladší ze Šternberka klagt Albrecht z Hustopeč um 100 Schock Groschen böhmisch, weil dieser entgegen der Landesordnung Juden erlaubt, sich in Dobrotitz (Dobrotice) anzusiedeln. Das Landrecht entscheidet, daß Albrecht z Hustopeč auf die Klage nicht antworten soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 186r
1528 XI 6 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.186r

Jiřík Štolbaský z Doloplaz pohání Albrechta z Víckova o 25 hřiven grošů českých, že purkmistr a rada městečka Žeravic, poddaní Albrechtovi, vězní Jiříkova žida Beneše. Páni nalezli, že Albrecht z Víckova nemá na půhon odpovídat.

Jiřík Štolbaský z Doloplaz zitiert Albrecht z Víckova um 25 Pfund Groschen böhmisch, weil Bürgermeister und Rat des Marktes Žeravitz (Žeravice), Untertane Albrechts, Jiříks Juden Beneš gefangen gesetzt haben. Die Herren bestimmen, daß Albrecht z Víckova auf die Klage nicht antworten soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 249r
1529 IV 30, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.249r

Jan mladší ze Šternberka a na Holešově pohání svého bratra Jana staršího ze Šternberka a na Kvasicích o 100 kop grošů českých, že slíbil uhradit dluhy za Jakuba, žida kterého propustil Jan mladší Janu staršímu, a že tak učinit nedbá.

Jan mladší ze Šternberka a na Holešově klagt seinen Bruder Jan starší ze Šternberka a na Kvasicích um 100 Schock Groschen böhmisch, weil dieser versprochen hat, die Schulden des Juden Jakub, den Jan mladší Jan starší freigegeben hat, zu bezahlen, dies aber verweigert.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 275v
1529 IV 30 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.275v

Kolman, žid z Bystřice pod Hostýnem, pohání Mikuláše Syřníka ze Syřeny, že mu dluží 15 kop grošů.

Kolman, Jude aus Bystřitz am Hostein (Bystřice pod Hostýnem), zitiert Mikuláš Syřník ze Syřeny, weil dieser ihm 15 Schock Groschen schuldet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 289v
1529 IV 30 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.289v

Anýž Onšík z Bílkovic pohání Bernarta ze Schweinhortu o 100 kop grošů širokých, že nechce dát před panem hejtman svědectví, jak Veronika z Bílkovic zastavila šaty a klenoty židu Jakubovi z Kunovic.

Anýž Onšík z Bílkovic zitiert Bernart ze Schweinhortu um 100 Schock breite Groschen, weil dieser vor dem Herrn Landeshauptmann nicht Zeugnis ablegen will, wie Veronika z Bílkovic dem Juden Jakub aus Kunovitz (Kunovice) Kleider und Schmuck verpfändete.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 298v
1530 VI 24, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.298v

Nález zemského soudu ve sporu mezi židem Markvartem z Polska a Jiříkem z Hošnberku, úředníkem na Zábřehu. Páni nalezli, protože Jiřík neprokázal, že by žid Markvart měnil peníze proti ustanovením zemského zřízení, že má vrátit celou částku, kterou Markvart vyměnil Jiříkovu hospodáři Jindřichovi Tlustému a kterou mu Jiřík z Hošnberku zabavil.

Spruch des Landrechts im Streit zwischen dem Juden Markvart aus Polen und Jiřík z Hošnberku, Amtmann auf Hohenstadt (Zábřeh). Die Herren urteilen, daß, weil Jiřík nicht bewies, daß der Jude Markvart entgegen der Landesordnung Geld gewechselt hat, dieser den gesamten Betrag, den Markvart Jiříks Verwalter Jindřich Tlustý gewechselt hat und den ihm Jiřík z Hošnberku beschlagnahmte, zurückgeben soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 347v
1530 XI 18, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.347v

Albrecht z Víckova pohání Bohuslava Štolbašského z Doloplaz o 50 kop grošů českých, že vězní žida Jakuba Sklenáře, židovku Kateřinu Hubenou a Sáru, její dceru, manželku Mečířovu, Albrechtovy poddané z Žeravic. Páni rozhodli, že vynesou nález, až vyslechnou po třech svědcích z obou stran.

Albrecht z Víckova zitiert Bohuslav Štolbašský z Doloplaz um 50 Schock Groschen böhmisch, weil er den Juden Jakub Sklenář, die Jüdin Kateřina Hubená und beider Tochter Sára, die Frau des Mečíř (Schwertfeger), Albrechts Untertanen aus Žerawitz (Žeravice), gefangengesetzt haben.
Die Herren entscheiden, das Urteil zu verschieben, bis sie von jeder Seite je drei Zeugen verhört haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 352v
1530 XI 18, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.352v

Jan Meziříčský z Lomnice pohání Františka, opata velehradského kláštera o 100 kop a 25 grošů českých, že jeho lidé z Polešovic neplní smlouvu a neplatí židovce Jakubové Šalomounové z Tišťova. Jan Meziříčský tuto smlouvu převzal od synů zmíněné židovky Izáka Hiršla, Markuse Hiršla, Josefa Hiršla a dcery Neachym.

Jan Meziříčský z Lomnice zitiert František, Abt des Klosters Welehrad (Velehrad), um 100 Schock 25 Groschen böhmisch, weil dessen Leute aus Poleschowitz (Polešovice) einen Vertrag nicht erfüllen und die Jüdin Jakubová Šalomounová aus Tieschau (Tišťov) nicht bezahlen. Jan Meziříčský hatte diesen Vertrag von den Söhnen der erwähnten Jüdin übernommen, von Izák Hiršl, Markus Hiršl und Josef Hiršl, sowie der Tochter Neachym.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 694 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 694 Liber citationum et sententiarum]
1527–1530

fol. 353r
1530 XI 18, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-694,fol.353r

Jan Meziříčský z Lomnice pohání purkmistra a radu města Uherského Hradiště o 100 kop a 25 grošů českých, že mu nechtějí písemně dosvědčit, že lidé z Polešovic neplnili smlouvu, kterou uzavřeli se židovkou Jakubovou Šalamounovou.

Jan Meziříčský z Lomnice zitiert Bürgermeister und Rat der Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) um 100 Schock 25 Groschen böhmisch, weil diese ihm nicht schriftlich bezeugen wollen, daß die Leute aus Poleschowitz (Polešovice) nicht den Vertrag erfüllten, den sie mit der Jüdin Jakubova Šalamounova geschlossen haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes