spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-693 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 693 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 693 Liber citationum et sententiarum]
1526–1527

fol. 118v
1527 V 24
MZA-A3(SR-PO)-693,fol.118v

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem pohání Jana mladšího ze Šternberka o 25 kop grošů českých, že bez příčiny vězní žida Jakuba, kterému Albrechtův fojt vzal odpuštění z Holešova. Páni půhon odložili do příštího zemského práva.

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem zitiert Jan mladší ze Šternberka um 25 Schock Groschen böhmisch, weil er grundlos den Juden Jakub gefangen hält, dem Albrechts Vogt die Freilassung aus Holleschau (Holešov) verweigert hat. Die Herren vertagen die Klage auf das künftige Landrecht.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 693 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 693 Liber citationum et sententiarum]
1526–1527

fol. 200r
1527 XI 8 post
MZA-A3(SR-PO)-693,fol.200r

Jiřík Štolbašský z Doloplaz a na Kostelci pohání bratry Jana a Františka Šarkány z Hakošházu a na Bzenci o 50 kop grošů českých, že neoprávněně věznili v Bzenci jeho žida Josefa.

Jiřík Štolbašský z Doloplaz a na Kostelci zitiert die Brüder Jan und František Šarkán z Hakošházu a na Bzenci um 50 Schock Groschen böhmisch, weil sie unberechtigterweise in Bisenz (Bzenec) seinen Juden Josef gefangensetzten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 693 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 693 Liber citationum et sententiarum]
1526–1527

fol. 238v
1527 XI 8 post
MZA-A3(SR-PO)-693,fol.238v

Jan z Kunovic a na Uherském Brodě pohání Jetřicha Podštatského z Prusinovic a na Podštátě o 30 kop grošů českých, že nechce míti svého syna Václava k tomu, aby zaplatil dluh Janovu židu Kolmanovi.

Jan z Kunovic a na Uherském Brodě zitiert Jetřich Podštatský z Prusinovic a na Podštátě um 30 Schock Groschen böhmisch, weil er seinen Sohn Václav nicht dazu anhält, Jans Juden Kolman eine Schuld zu bezahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes