spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-691 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –
Puhonen (Zitationen) Olmütz
] (SR-PO)

Inv. č. 691 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 691 Liber citationum et sententiarum]
1519–1522

fol. 300v
1522 V 23, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-691,fol.300v

Petr z Žerotína a na Šumperce pohání Jana Šišku z Kunic o 700 zlatých, že nechce dát svědomí, že mu propustil židovku Puncl Kmetičnu.

Petr v Žerotína a na Šumperce zitiert Jan Šiška z Kunic um 700 fl., weil er ihm nicht bezeugen will, daß er ihm die Jüdin Puncl Kmetična freigelassen hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 691 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 691 Liber citationum et sententiarum]
1519–1522

fol. 301r
1522 V 23, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-691,fol.301r-a

Petr z Žerotína a na Šumperce pohání Jana Šišku z Kunic o 700 zlatých, že učinil rozdíl ostatku nebožtíka Markusa žida mezi židovkou Puncl Kmetičnou a sirotkem Markusem z jedné strany a Izákem a jeho bratrem Kuslem z druhé strany.

Petr z Žerotína a na Šumperce zitiert Jan Šiška z Kunic um 700 fl., weil er den Besitz des verstorbenen Juden Markus ungleich zwischen der Jüdin Puncl Kmetična und den Waisen des Markus auf der einen Seite und Izák und seinem Bruder Kusl andererseits verteilt habe.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 691 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 691 Liber citationum et sententiarum]
1519–1522

fol. 301r
1522 V 23, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-691,fol.301r-b

Petr z Žerotína a na Šumperce pohání Viléma z Vrchlabí a na Kurovicích o 700 zlatých, že byl při tom, když mu Jan Šiška z Kunic propustil židovku Puncl Kmetičnu, a nechce o tom dát svědectví.

Petr z Žerotína a na Šumperce zitiert Vilém z Vrchlabí a na Kurovicích um 700 fl., weil er anwesend war als ihm Jan Šiška z Kunic die Jüdin Puncl Kmetična freigab und er ihm dies nicht bezeugen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 691 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 691 Liber citationum et sententiarum]
1519-1522

fol. 301r
1522 V 23, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-691,fol.301r-c

Petr z Žerotína a na Šumperce pohání Zdeňka Žampacha z Potnštejna a na Hluku o 700 zlatých, že nechce vydat židovce Puncl Kmetičně a sirotku díl dědictví po židovi Markusovi, které bylo rozděleno mezi Puncl a žida Izáka a jeho bratra. Páni nalezli, že Zdeněk Žampach nemá odpovídat, protože se jedná o statek slavkovský, který náleží k právu brněnskému.

Petr z Žerotína a na Šumperce zitiert Zdeněk Žampach z Potnštejna a na Hluku um 700 fl., weil er der Jüdin Puncl Kmetična und den Waisen nicht ihr Erbteil nach dem Juden Markus, das zwischen Puncl und dem Juden Izák und seinem Bruder geteilt wurde, herausgeben will. Die Herren urteilen, daß Zdeněk Žampach nicht zu antworten braucht, denn es handelt sich um ein Austerlitzer Gut, für das das Brünner Landrecht zuständig ist.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 691 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 691 Liber citationum et sententiarum]
1519–1522

fol. 301v
1522 V 23, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-691,fol.301v

Petr z Žerotína a na Šumperce pohání Pavla, opata kláštera hradišťského, o 6 ½ zlatých, že jeho lidé na gruntu bohuňovickém oloupili Petrova žida Jakuba. Páni nalezli, že opat nemá odpovídat.

Petr z Žerotína a na Šumperce zitiert Pavel, den Abt des Klosters Hradisch (Hradisko), um 6 ½ fl., weil seine Leute auf dem Grund von Boniowitz (Bohuňovicw) Petrs Juden Jakub ausraubten. Die Herren urteilen, daß der Abt nicht zu antworten braucht.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 691 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 691 Liber citationum et sententiarum]
1519–1522

fol. 320v
1522 V 23, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-691,fol.320v

Petr Kuželík z Žeravic pohání Jana z Žerotína a Strážnici o 50 kop grošů, že nechce postavit před pana hejtmana žida Jecha a jeho manželku Cimu.

Petr Kuželík z Žeravic zitiert Jan z Žerotína a Strážnici um 50 Schock Groschen, weil er nicht vor den Herrn Landeshauptmann den Juden Jech und dessen Ehefrau Cima stellen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 691 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 691 Liber citationum et sententiarum]
1519-1522

fol. 324v
1522 V 23, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-691,fol.324v

Jan z Kunovic a na Uherském Brodě pohání Františka, opata velehradského kláštera, o 50 kop grošů, že jeho lidé z Polešovic vězní Janova žida Řepu.

Jan z Kunovic a na Uherském Brodě zitiert František, den Abt des Klosters Welehrad (Velehrad), um 50 Schock Groschen, weil dessen Leute aus Poleschowitz (Polešovice) seinen Juden Řepa gefangenhalten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes