spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A4(SA)-11 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-4 Sněmovní akta

[Bestand: A-4 Landtagsakten] (SA)

Karton č. 11
[Karton Nr. 11]
1678–1681

fol. 15r, 16v, 18r
1678 I 29, Brünn (Brno)
1678 III 4, Brünn (Brno)
1678 III 26, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-11,1678,fol.15r,16v,18r

Protokoll der Verhandlungen des mährischen Landtags, auf dem die Stände auch das Gesuch der mährischen Judenschaft um freien Handel in Niederösterreich bis zur Donau behandeln.

Protokol z jednání moravského zemského sněmu, na kterém stavové projednávali také žádosti moravských židů o svobodné obchodování v Dolních Rakousích až k Dunaji.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 11
[Karton Nr. 11]
1678–1681

fol. 50r,v
1678 III 4, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-11,1678,fol.50r,v

Protokoll der Verhandlungen des mährischen Landtags, auf dem die Stände auch das Gesuch der mährischen Judenschaft um Handel in Österreich bis zur Donau behandeln.

Protokol z jednání moravského zemského sněmu, na kterém stavové projednávali také žádost moravských židů o obchodování Rakousích až k řece Dunaji.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 11
[Karton Nr. 11]
1678–1681

fol. 96v-97r
1678 III 19, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-11,1678,fol.96v-97r

Schreiben Kaiser Leopolds I. an seine Kommissare auf dem mährischen Landtag, in dem er unter anderem mitteilt, daß er in der Angelegenheit des Gesuches der mährischen Judenschaft um freien Handel in Österreich bis zur Donau eine Entscheidung treffen werde.

List císaře Leopolda I. svým komisařům na moravském zemském sněmu, ve kterém je mimo jiné zpravuje, že rozhodne v záležitosti žádosti moravských židů o svobodném obchodování v Rakousích až po Dunaj.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes