spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A4(SA)-10 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-4 Sněmovní akta

[Bestand: A-4 Landtagsakten] (SA)

Karton č. 10
[Karton Nr. 10]
1675–1677

fol. 40 r,v
1675 VI 25, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-10,1675,fol.40r,v

Beschluß des mährischen Landtages, der unter anderem auch einen Artikel über die Entfernung von Juden von den Mauten enthält.

Usnesení moravského zemského sněmu, které mimo jiné obsahuje také článek o odstranění židů z mýt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 10
[Karton Nr. 10]
1675–1677

fol. 64 v
1675 V 15, Laxenburg
MZA-A4(SA)-10,1675,fol.64v

Schreiben Kaiser Leopolds I. an die mährischen Stände, in dem er unter anderem mitteilt, daß er in Sachen Entfernung von Juden von den Mauten und in anderen Angelegenheiten alles so beläßt, wie die Stände entschieden.

List císaře Leopolda I. moravským stavům, ve kterém mimo jiné oznamuje, že ve věci odstranění židů z mýt a v jiných záležitostech ponechává vše tak, jak stavové rozhodli.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 10
[Karton Nr. 10]
1675–1677

fol. 94 v
1675 I 25, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-10,1675,fol.94v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, das unter anderem einen Punkt über die Entfernung von Juden von den Mauten enthält.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, který mimo jiné obsahuje bod o odstranění židů z mýt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 10
[Karton Nr. 10]
1675–1677

fol. 134v–135r
1674 XI 28, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-10,1675,fol.134v-135r

Instruktion Kaiser Leopolds I. für seine Kommissare auf dem mährischen Landtag, in der unter anderem ein Punkt auch der Entfernung von Juden von den Mauten gewidmet ist.

Instrukce císaře Leopolda I. svým komisařům na moravském zemském sněmu, ve které je mimo jiné také jeden bod věnován odstranění židů z mýt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 10
[Karton Nr. 10]
1675–1677

fol. 45v-46r
1676 IV 25, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-10,1676,fol.45v-46r

Beschluß des mährischen Landtages, der unter anderem auch einen Artikel über die Entfernung der Juden von den Mauten enthält. Die Einkünfte aus Mauten, von denen Juden nicht aufgrund vorangegangener Landtagsbeschlüsse für die Mauterhebung entfernt wurden, sollen für die Dauer eines Jahres dem königlichen Fiskus verfallen.

Usnesení moravského zemského sněmu, které mimo jiné obsahuje také článek o odstranění židů z mýt. Příjmy z mýt těch, kteří na základě předchozích sněmovních usnesení židy z vybírání mýt neodstranili, mají na dobu jednoho roku propadnout královskému fisku.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 10
[Karton Nr. 10]
1675–1677

fol. 87v-88r
1675 XI 30, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-10,1676,fol.87v-88r

Instruktion Kaiser Leopolds I. für seine Kommissare auf dem mährischen Landtag, in der unter anderem ein Punkt auch der Entfernung von Juden von Mauten gewidmet ist. Denjenigen Mauthaltern, die nicht auf der Grundlage vorangegangener Landtagsbeschlüsse Juden bisher von der Mauterhebung ausgeschlossen haben, sollen die aus der Maut fließenden Einnahmen für ein Jahr beschlagnahmt werden.

Instrukce císaře Leopolda I. svým komisařům na moravském zemském sněmu, ve které je mimo jiné také jeden bod věnován odstranění židů z mýt. Těm držitelům mýt, kteří na základě předchozích sněmovních usnesení židy dosud z vybírání mýt neodstranili, mají být příjmy plynoucí z mýta na jeden rok zabaveny.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 10
[Karton Nr. 10]
1675–1677

fol. 98 v
1675 XII 13, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-10,1676,fol.98v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, das unter anderem auch einen Punkt über die Entfernung von Juden von den Mauten enthält.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, který mimo jiné obsahuje bod o odstranění židů z mýt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 10
[Karton Nr. 10]
1675–1677

fol. 55r,v
1677 IV 13, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-10,1677,fol.55r,v

Die mährischen Stände übersenden dem Kaiser eine Beschwerde der mährischen Tuchmacher. In deren Punkt 1 beschweren sich die Tuchmacher über christliche und jüdische Aufkäufer, die in den Dörfern Wolle aufkaufen, weshalb die Tuchmacher das fertige Tuch verteuern müßten. Außerdem werde gute Wolle aus dem Land ausgeführt und durch minderwertige ersetzt, die Juden einführen.

Moravští stavové přeposílají císaři stížnosti moravských soukeníků. V prvním bodě si soukeníci stěžují na překupníky, ať už křesťany nebo židy, kteří po vesnicích skupují vlnu, pročež musí soukeníci zdražovat hotové sukno. Dále si stěžují v tomto bodě, že dobrá vlna je vyvážena ze země a nahrazována nekvalitní, kterou dovážejí židé.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 10
[Karton Nr. 10]
1675–1677

fol. 66r,v, 69r-70r
1677 IV 6 ante, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-10,1677,fol.66r,v,69r-70r

Beschwerde der mährischen Tuchmacher, in deren Punkt 1 sich die Tuchmacher über christliche und jüdische Aufkäufer, die in den Dörfern Wolle aufkaufen, weshalb die Tuchmacher das fertige Tuch verteuern müßten, beschweren. Außerdem werde gute Wolle aus dem Land ausgeführt und durch minderwertige ersetzt, die Juden einführen.
Auf die Beschwerde der Tuchmacher reagiert eine Sonderkommission der mährischen Stände.


Stížnost moravských soukeníků, ve které si v prvním bodě soukeníci stěžují na překupníky, ať už křesťany nebo židy, kteří po vesnicích skupují vlnu, pročež musí soukeníci zdražovat hotové sukno. Dále si stěžují v tomto bodě, že dobrá vlna je vyvážena ze země a nahrazována nekvalitní rakouskou, kterou dovážejí židé. Na stížnosti soukeníků reaguje zvláštní komise moravských stavů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes