spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A4(SA)-9 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-4 Sněmovní akta
[Bestand: A-4 Landtagsakten] (SA)

Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 47r
1673 I 23, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-9,1673,fol.47r

Protokoll über die Sitzung der mährischen Stände auf dem Landtag, wobei sich bei der Sitzung am 23. Januar 1673 ein Punkt mit der Judenschaft befaßt.

Protokol ze zasedání moravských stavů na zemském sněmu, přičemž na zasedání 23. ledna 1673 se jeden bod týkal židovstva.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 140v
1673 II 11, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-9,1673,fol.140v

Reskript Kaiser Leopolds I. an die mährischen Stände, in dem unter anderem auch die Zulassung mährischer Juden zu österreichischen Jahr- und Wochenmärkten zur Sprache kommt.

Reskript císaře Leopolda I. moravským stavům, ve kterém je mimo jiné zmíněno také vpouštění židů na rakouské výroční a týdenní trhy.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 155v
1673 I 25, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-9,1673,fol.155v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem unter anderen die Zulassung mährischer Juden zu österreichischen Märkten zur Sprache kommt.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém je mimo jiné zmíněno vpouštění moravských židů na rakouské trhy.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 160v
1673 I 14, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-9,1673,fol.160v

Reskript Kaiser Leopolds I. an die mährischen Stände, in dem der Kaiser den Ständen unter anderem mitteilt, daß er in der Angelegenheit der doppelten Mauten und der Zulassung mährischer Juden zu Märkten in Österreich nach Erhalt weiterer Informationen von den zuständigen Stellen entscheiden werde.

Reskript císaře Leopolda I. moravským stavům, ve kterém císař stavům mimo jiné sděluje, že v záležitost dvojnásobných mýt a vpouštění moravských židů na trhy v Rakousku rozhodne po obdržení dalších informací z příslušných míst.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 168v
1672 XII 22, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-9,1673,fol.168v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem unter anderem die doppelte Maut und Schwierigkeiten bei der Zulassung mährischer Juden zu Wochen- und Jahrmärkten in Österreich zur Sprache kommen.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují mimo jiné o dvojitém mýtu a potížích se vpouštěním moravských židů na týdenní a výroční trhy v Rakousku.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673-1674

fol. 172r,v
1672 XII 17, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-9,1673,fol.172r,v

Reskript Kaiser Leopolds I. an die mährischen Stände, in dem der Kaiser unter anderem die Probleme bei der Zulassung mährischer Juden zu Wochen- und Jahrmärkten in Österreich zur Sprache bringt und zusagt, in dieser Sache nächstens eine Entscheidung zu treffen.

Reskript císaře Leopolda I. moravským stavům, ve kterém se císař mimo jiné zmiňuje o potížích se vpouštěním moravských židů na týdenní a výroční trhy v Rakousku a slibuje, že v této věci napříště učiní rozhodnutí.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 185v
1672 XI 14, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-9,1673,fol.185v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem unter anderem die Möglichkeiten mährischer Juden zum Besuch von Jahr- und Wochenmärkten in Österreich zur Sprache kommen.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují mimo jiné o možnosti moravských židů navštěvovat výroční a týdenní trhy v Rakousku.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 79r-80r
1674 VI 11, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.79r-80r

Beschluß des mährischen Landtags, unter anderem in Sachen der Unordnung und Exzesse an privaten Mauten, deren Einnehmer auch Juden zu sein pflegen, über deren Fernhaltung vom Mauteinnehmen bereits vor einigen Jahren verhandelt wurde.

Usnesení moravského zemského sněmu mimo jiné ve věci nepořádků a excesů při soukromých mýtech, jejichž výběrčími bývají také židé, o jejichž odstavení od vybírání mýt se jednalo již před několika lety.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 114r
1674 IV 12, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.114r

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem unter anderem die Entscheidung in der Angelegenheit des Handels mährischer Juden in Österreich zur Sprache kommt, die der Kaiser verkünden soll.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují mimo jiné o rozhodnutí v záležitosti obchodu moravských židů v Rakousku, které má císař vynést.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9
[Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 116r
1674 IV 5, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.116r

Reskript Kaiser Leopolds I. an die mährischen Stände, in dem der Kaiser unter anderem äußert, daß er in der Angelegenheit des Handels mährischer Juden in Österreich eine Entscheidung treffen will.

Reskript císaře Leopolda I. moravským stavům, ve kterém se císař mimo jiné zmiňuje o tom, že v záležitosti obchodu moravských židů v Rakousku chce učinit rozhodnutí.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9 [Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 126r,v
1674 III 10, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.126r,v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem sie unter anderem auch auf den Handel mährischer Juden in Österreich zu sprechen kommen.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují mimo jiné o obchodování moravských židů v Rakousku.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9 [Karton Nr. 9]
1673-1674

fol. 148r
1674 II 10, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.148r

Reskript Kaiser Leopolds I. an die mährischen Stände, in dem der Kaiser unter anderem Art und Weise und Bedingungen des Handel ausländischer Juden auf den Märkten in den Städten Krems, Laa, Retz und Mistelbach in Niederösterreich zur Sprache bringt.

Reskript císaře Leopolda moravským stavům, ve kterém se císař mimo jiné zmiňuje o způsobech a podmínkách obchodování cizozemských židů na trzích ve městech Kremže, Laa, Retz a Mistelbach v Dolních Rakousích.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9 [Karton Nr. 9]
1673-1674

fol. 165r,v
1674 I 17, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.165r,v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem die Stände unter anderem um die Erlaubnis für mährische Juden ersuchen, in Österreich Handel zu treiben.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém mimo jiné stavové žádají o povolení moravským židům obchodovat v Rakousku.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9 [Karton Nr. 9]
1673-1674

fol. 176r,v
1674 I 10, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.176r,v

Reskript Kaiser Leopolds I. an die mährischen Stände, in dem der Kaiser den Ständen bekanntgibt, daß er ihnen eine Entscheidung hinsichtlich des Handel mährischer Juden in Österreich nächstens zukommen lassen werde. 

Reskript císaře Leopolda moravským stavům, ve kterém se císař stavům oznamuje, že rozhodnutí ve věci provozování obchodu moravskými židy v Rakousku vynese příště.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9 [Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 196v-197r
1673 XII 11, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.196v-197r

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem sie unter anderem Unregelmäßigkeiten bei der Einhebung von Mauten und das Verbot der Verpachtung von Mauten an Juden zur Sprache bringen und den Kaiser bitten, mährischen Juden zu erlauben, in Österreich Handel zu treiben.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují mimo jiné o nepořádcích při vybírání mýt, zákazu pronájmu mýt židům a žádají císaře, aby povolil moravským židům provozovat obchod v Rakousku.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9 [Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 210v-212r
1673 XII 2, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.210v-212r

Instruktion Kaiser Leopolds I. an seine Gesandten zum mährischen Landtag, in der er unter anderem Unregelmäßigkeiten und Exzesse bei der Einhebung von privaten Mauten, deren Pächter und Verwalter teilweise auch Juden sind, zur Sprache bringt. Weiters verweist er auf am 19. November 1637 von Ferdinand III. erlassene Verbot der Verpachtung von Mauten an Juden.

Instrukce císaře Leopolda I. svým vyslancům na moravský zemský sněm, ve kterém se mimo jiné zmiňuje o nepořádcích a excesích při vybírání soukromých mýt, jejichž nájemci a správci jsou dílem také židé, a dále upozorňuje na zákaz pronajímání mýt židům, který 19. listopadu 1637 vydal Ferdinand III.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 9 [Karton Nr. 9]
1673–1674

fol. 221r-223r
1673 XII 2, Vídeň (Wien)
MZA-A4(SA)-9,1674,fol.221r-223r

Instrukce císaře Leopolda I. svým vyslancům na moravský zemský sněm, ve kterém se mimo jiné zmiňuje o nepořádcích a excesích při vybírání soukromých mýt, jejichž nájemci a správci jsou dílem také židé, a dále upozorňuje na zákaz pronajímání mýt židům, který 19. listopadu 1637 vydal Ferdinand III.

Instruktion Kaiser Leopolds I. an seine Gesandten zum mährischen Landtag, in der er unter anderem Unregelmäßigkeiten und Exzesse bei der Einhebung von privaten Mauten, deren Pächter und Verwalter teilweise auch Juden sind, zur Sprache bringt.  Weiters verweist er auf am 19. November 1637 von Ferdinand III. erlassene Verbot der Verpachtung von Mauten an Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes