spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A4(SA)-8 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-4 Sněmovní akta
[Bestand: A-4 Landtagsakten] (SA)

Karton č. 8
[Karton Nr. 8]
1671–1672

fol. 84r,v
1672 V 18, Laxenburg
MZA-A4(SA)-8,1672,fol.84r,v

Abschrift eines Schreibens Kaiser Leopolds I. an die mährischen Stände, in dem er unter anderem schreibt, daß er in Sachen der Juden über das Amt des Landeshauptmanns antworten werde, nachdem er angemessene Informationen erhalten hat.

Opis listu císaře Leopolda I. moravským stavům, ve kterém mimo jiné píše, že ve věci židovstva odpoví prostřednictvím úřadu zemského hejtmanství po obdržení patřičných informací.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 8
[Karton Nr. 8]
1671–1672

fol. 93v-94r
1672 IV 7, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-8,1672,fol.93v-94r

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände, in dem sie unter anderem das Gesuch der mährischen Juden, Märkte diesseits der Donau in Österreich besuchen zu dürfen, zur Sprache bringen.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují mimo jiné o žádosti moravských židů, aby mohli navštěvovat trhy v Rakousku na této straně Dunaje.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes