spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A4(SA)-7 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-4 Sněmovní akta

[Bestand: A-4 Landtagsakten] (SA)

Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 92v-93r
1668 VI 11, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-7,1668,fol.92v-93r

Schreiben der auf dem Landtag in Brünn (Brno) versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem sie die Landtagspostulate erläutern, wobei auch die frühere Besteuerung der Juden erwähnt wird.

List moravských stavů shromážděných na sněmu v Brně císařským komisařům, ve kterém objasňují sněmovní postuláty, přičemž se také zmiňují o dřívějších způsobech zdaňování židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 96r
1668 VI 2, Laxenburg
MZA-A4(SA)-7,1668,fol.96r

Reskript Kaiser Leopolds I. an seine Kommissare auf dem mährischen Landtag, in dem er befiehlt, daß die jüdischen Privilegien nicht zum Schaden der kaiserlichen Kammerinteressen angewandt werden dürfen.

Reskript císaře Leopolda I. svým komisařům na moravský zemský sněm, ve kterém mimo jiné přikazuje, aby židovská privilegia nebyla užívána ke škodě císařských komorních zájmů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 112r-113v
1668 IV 20, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-7,1668,fol.112r-113v

Schreiben der mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare auf dem Landtag in Brünn (Brno), in dem unter anderem die Möglichkeit erwähnt wird, die mährischen Juden wegen ihrer Privilegien von den hohen Kriegskontributionen zu verschonen.

List moravských stavů císařským komisařům na zemském sněmu v Brně, ve kterém je mimo jiné zmíněna možnost ušetřit moravské židy vysokých vojenských kontribucí.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 117r,v, 120r
1668 IV 14, Wiener Neustadt (Vídeňské Nové Město)
MZA-A4(SA)-7,1668,fol.117r,v,120r

Reskript Kaiser Leopolds I. an seine Kommissare auf dem mährischen Landtag, in dem er befiehlt, daß die mährischen Juden nicht von der Kriegskontribution ausgenommen werden dürfen.

Reskript císaře Leopolda I. svým komisařům na moravský zemský sněm, ve kterém nařizuje, aby moravští židé nebyli vyjímáni z vojenských kontribucí.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 124v-125r
1668 III 10, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-7,1668,fol.124v-125r

Schreiben der mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem unter anderem auch die Möglichkeit erwähnt wird, die mährischen Juden von der Kriegskontribution auszunehmen.

List moravských stavů císařským komisařům na zemském sněmu, ve kterém je mimo jiné zmíněna možnost ušetřit moravské židy vysokých vojenských kontribucí.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 135r,v
1668 III 1, Ebersdorf
MZA-A4(SA)-7,1668,fol.135r,v

Reskript Kaiser Leopolds I. an seine Kommissare auf dem mährischen Landtag, in dem unter anderem die mögliche Verschonung der mährischen Juden von der hohen Kontribution erwähnt wird.

Reskript císaře Leopolda I. svým komisařům na moravský zemský sněm, ve kterém je mimo jiné zmíněno ušetření moravských židů od vysokých kontribucí.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 155r,v
1668 II 3, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-7,1668,fol.155r,v

Schreiben der mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare auf dem Landtag, in dem unter anderem in Punkt 6 die Besteuerung der mährischen Juden erwähnt wird, wobei die Stände betonen, daß die Juden in keiner besseren finanziellen Situation sind als christliche Untertane.

List moravských stavů císařským komisařům na zemském sněmu, ve kterém je mimo jiné v šestém bodě zmíněn způsob zdanění moravských židů, přičemž stavové zdůrazňují, že židé nejsou v lepší finanční kondici než jiní křesťanští poddaní.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 117r,v
1669 IV 4, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-7,1669,fol.117r,v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem es unter anderem über Art und Höhe der Steuerbelastung der mährischen Juden geht.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se mimo jiné píše o způsobu a výši daňového zatížení moravských židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 122v, 131r
1669 III 30, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-7,1669,fol.122v,131r

Reskript Kaiser Leopolds I. für die mährischen Stände wegen Steuerangelegenheiten, in dem auch die Besteuerung der Juden erwähnt wird.

Reskript císaře Leopolda moravským stavům ohledně daňových záležitostí, ve kterém je zmíněno také zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 141r-142v
1669 II 22, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-7,1669,fol.141r-142v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an den Kaiser, in dem sie sich auch über die Art der Besteuerung der mährischen Juden und über jüdische Privilegien äußern.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují také o způsobu zdanění moravských židů a o židovských privilegiích.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 147r
1669 II 13, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-7,1669,fol.147r

Reskript Kaiser Leopolds I. für die mährischen Stände hinsichtlich Steuerangelegenheiten, in dem auch die Besteuerung der Juden erwähnt wird.

Reskript císaře Leopolda moravským stavům ohledně daňových záležitostí, ve kterém je zmíněno také zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668-1670

fol. 20r,v
1670 II 8, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-7,1670,fol.20r,v

Instruktion Kaiser Leopolds I. für seine zum mährischen Landtag entsandten Kommissare, in der auch die Besteuerung der Juden erwähnt wird.

Instrukce císaře Leopolda I. svým komisařům vyslaným na moravský zemský sněm, ve které je mimo jiné zmíněno také zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 83v-84v
1670 VI 27, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-7,1670,fol.83v-84v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem unter auch die Besteuerung der Juden erwähnt wird.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují mimo jiné o zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 87v-88r
1670 VI 21, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-7,1670,fol.87v-88r

Reskript Kaiser Leopolds I. für die mährischen Stände hinsichtlich Steuerangelegenheiten, in dem auch die Besteuerung von Juden erwähnt wird.

Reskript císaře Leopolda moravským stavům ohledně daňových záležitostí, ve kterém je zmíněno také zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 99r
1670 VII 12, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-7,1670,fol.99r

Reskript Kaiser Leopolds I. für die mährischen Stände hinsichtlich Steuerangelegenheiten, in dem auch die Besteuerung der Juden erwähnt wird.

Reskript císaře Leopolda I. moravským stavům ohledně daňových záležitostí, ve kterém je zmíněno také zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 112r-116v
1670 IV 29, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-7,1670,fol.112r-116v

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in dem sie unter anderem die Besteuerung der Juden zur Sprache bringen.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují mimo jiné o zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 161r,v
1670 II 8, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-7,1670,fol.161r,v

Instruktion Kaiser Leopolds I. an seine zum mährischen Landtag gesandten Kommissare, in der unter anderem auch die Besteuerung der Juden zur Sprache kommt.

Instrukce císaře Leopolda I. svým komisařům vyslaným na moravský zemský sněm, ve které je mimo jiné zmíněno také zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Karton č. 7
[Karton Nr. 7]
1668–1670

fol. 189r
1670 III 6, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-7,1670,fol.189r

Schreiben der auf dem Landtag versammelten mährischen Stände an die kaiserlichen Kommissare, in den unter anderem auch die Besteuerung der Juden zur Sprache kommt.

List moravských stavů shromážděných na sněmu císařským komisařům, ve kterém se zmiňují mimo jiné o zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes