spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A4(SA)-1 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-4 Sněmovní akta

[Bestand: A-4 Landtagsakten] (SA)

Karton č. 1
[Karton Nr. 1]
1628–1651

fol. 34r-43r
1650 VIII 9, Wien (Vídeň)
MZA-A4(SA)-1,1650,fol.34r-43r

Instruktion Kaiser Ferdinands III.  für die Gesandten zum mährischen Landtag in Brünn (Brno). Der Kaiser verlangt unter anderem die Ausschreibung einer Haussteuer und fordert weiters die Stände auf, Schritte gegen eine weitere Niederlassung von Juden im Land zu unternehmen und diejenigen Juden, die nicht vor 1. Januar 1618  ansässig waren oder keine Niederlassungserlaubnis erhalten haben, aus dem Land auszuweisen. Zudem fordert er ein Verbot der Verpachtung von Mauten und Zöllen an Juden.

Instrukce císaře Ferdinanda III. vyslancům na moravský zemský sněm do Brna. Císař mimo jiné požaduje vypsání domovní berně a dále vybízí stavy, aby přijali opatření proti dalšímu usazování židů v zemi a ti židé, kteří nebyli usedlí před 1. lednem 1618 nebo nedostali povolení se usadit, mají být ze země vyhnáni. Žádá také zákaz pronájmu mýt a cel židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 1
[Karton Nr. 1]
1628–1651

fol. 44r-53r
1650 VIII 9, Vídeň (Wien)
MZA-A4(SA)-1,1650,fol.44r-53r

Instrukce císaře Ferdinanda III. vyslancům na moravský zemský sněm do Brna. Císař mimo jiné požaduje vypsání domovní berně a dále vybízí stavy, aby přijali opatření proti dalšímu usazování židů v zemi a ti židé, kteří nebyli usedlí před 1. lednem 1618 nebo nedostali povolení se usadit, mají být ze země vyhnáni. Žádá také zákaz pronájmu mýt a cel židům.

Instruktion Kaiser Ferdinands III.  für die Gesandten zum mährischen Landtag in Brünn. Der Kaiser verlangt unter anderem die Ausschreibung einer Haussteuer und fordert weiters die Stände auf, Schritte gegen eine weitere Niederlassung von Juden im Land zu unternehmen und diejenigen Juden, die nicht vor 1. Januar 1618  ansässig waren oder keine Niederlassungserlaubnis erhalten haben, aus dem Land auszuweisen. Zudem fordert er ein Verbot der Verpachtung von Mauten und Zöllen an Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 1
[Karton Nr. 1]
1628–1651

fol. 57r,v
1650 IX 28, Ebersdorf
MZA-A4(SA)-1,1650,fol.57r,v

Auszug aus der kaiserlichen Resolution, in die Absicht erwähnt wird, die Verpachtung von Mauten und Zöllen an Juden zu verbieten.

Výtah z císařské resoluce, ve které je zmíněn úmysl zakázat pronájem mýt a cel židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 1
[Karton Nr. 1]
1628–1651

fol. 63r,v
1650
MZA-A4(SA)-1,1650,fol.63r,v

Auszug aus der Antwort der mährischen Stände an den Kaiser, in der die Stände unter anderem versprechen, das Verbot der Ansiedlung von Juden an anderen Orten, als an denen sie bereits vor dem 1. Januar 1618 lebten, und das Verbot der Verpachtung von Zöllen, Mauten, Immobilien und anderem Besitz an Juden zu publizieren.

Výtah z odpovědí moravských stavů císaři, ve které mimo jiné stavové slibují publikovat zákaz usazování židů na jiných místech, než kde žili před 1. lednem 1618, a zákaz pronajímání cel, mýt, nemovitých a jiných majetků židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Karton č. 1
[Karton Nr. 1]
1628–1651

fol. 70r
1651 XII 13, Brünn (Brno)
MZA-A4(SA)-1,1651,fol.70r

Protokoll über die am 3. November 1651 eröffneten Verhandlungen der mährischen Stände, wobei am 13. Dezember die Beschwerde des Grafen Kaunitz wegen Juden aus Straßnitz (Strážnice ) behandelt wird, die in Austerlitz (Slavkov) gefangengesetzt wurden. Der Landtag verweist die Angelegenheit an den Landeshauptmann.

Záznamy z jednání moravského zemského sněmu, který byl zahájen 3. listopadu 1651, přičemž dne 13. prosince se projednávala stížnost hraběte z Kounic kvůli židům ze Strážnice, kteří byli uvězněni ve Slavkově u Brna. Sněm tuto věc odkázal na úřad zemského hejtmanství.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes