spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(MZDO)-114 public Tisk


Moravský zemský archiv

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy -

Moravské zemské desky, kraj Olomoucký

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften -

Mährische Landtafeln, Kreis Olmütz
]

(MZDO)

Inv. č. 114 Kniha pana Ladislava mladšího z Lobkovic 1609-1616
[Inv.-Nr. 114 Buch des Herrn Ladislaus d. J. von Lobkowicz 1609-1616]

fol. 34v
1609 IV 24, Částkov (Častkow)
MZA-A3(MZDO)-114,fol.34v

Smlouva o prodeji sirotčího statku po nebožtíku Václavovi Hřivínovi z Újezda, totiž tvrze a vsi Částkov za sumu 11 100 zlatých, Erazimovi Kokorskému z Kokor, přičemž kupující je touto smlouvou zavázán vyplatit klenoty, které patří vdově Anně Vojskovně z Bogdunčovic a které byly zastaveny u žida Samuela v Uherském Brodě.

Vertrag über den Verkauf des Waisengutes nach dem verstorbenen Wenzel Hřivín von Aujesd, und zwar der Veste und des Dorfes Častkow (Částkov), um 11 100 fl. an Erasim Kokorsky von Kokory, wobei der Käufer im Kaufvertrag verpflichtet wird, den Schmuck zu bezahlen, der der Witwe Anna Wojska von Bogduntschowitz gehört und der beim Juden Samuel in Ungarisch Brod versetzt wurde.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes