spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(MZDO)-111 public Tisk


Moravský zemský archiv

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy -

Moravské zemské desky, kraj Olomoucký

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften -

Mährische Landtafeln, Kreis Olmütz
]

(MZDO)

Inv. č. 111 Kniha pana Hynka Brtnického z Valdštejna a na Brtnici 1588-1595
[Inv.-Nr. 111 Buch des Herrn Heirich Brtnicky von Waldstein auf Pirnitz
1588-1595
]

fol. 80r,v, 82r
1591 I 4
MZA-A3(MZDO)-111,fol.80r,v,82r

Odhad tvrze v Ivanovicích na Hané s příslušenstvím, při kterém byly sepsány dávky  poddaných, mimo jiné i židů.

Schätzung der Veste in Eiwanowitz in der Hanna (Ivanovice na Hané) mit Zubehör, wobei auch die Abgaben der Untertanen, darunter auch Juden, genannt werden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 111 Kniha pana Hynka Brtnického z Valdštejna a na Brtnici 1588-1595
[Inv.-Nr. 111 Buch des Herrn Heinrich Brtnicky von Waldstein auf Pirnitz 1588-1595]

fol. 131r, 131v-132r
1593 IV 24, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(MZDO)-111,fol.131r,131v-132r

Vklad prodeje panství Helfštejna Jindřichem Doudlebským z Doudleb a na Petrovicích, hejtmanem na Bechyni a Choustnici, jakožto zmocněncem Petra Voka z Rožmberka, vladaře domu Rožmberského, a paní Kateřiny z Ludanic, manželky jeho, na straně jedné, a panem Hynkem starším Bruntálským z Vrbna a na Bruntále a Goldštejně, hejtmanem markrabství moravského, na straně druhé, o prodeji panství Helfštejn s příslušenstvím, mezi jinými i s městem Lipník nad Bečvou. Smlouvou o prodeji bylo mimo jiné stanoveno, že částku 560 zlatých, která přesahuje sumu 110 000 zlatých, mají kupujícímu zaplatit židé z Lipníka. Dále smlouva kupujícího zavazuje, že ponechá poddaným včetně židů všechna dřívější obdarování a výsady.

Eintrag des Verkaufs den Herrschaft Helffenstein (Helfštejn) durch Heinrich Doudlebsky von Doudleb auf Petrowitz, Hauptmann auf Bechin und Chausnik, als Bevollmächtigtem des Peter Wok von Rosenberg, Regent des Hauses Rosenberg, und der Frau Katharina von Ludanitz, seiner Ehegattin, einerseits, und Herrn Heinrich d. Ä. Brunallsky von Wrbna auf Freudenthal und Goldstein, Hauptmann der Markgrafschaft Mähren, andererseits über den Verkauf der Herrschaft Helffenstein mit allen Zugehörungen, darunter auch die Stadt Leipnik an der Betschwa (Lipník). Im Verkaufsvertrag wird unter anderem festgelegt, daß den Betrag von 560 fl., der die Summe von 110 000 fl. übersteigt, dem Käufer die Leipniker Juden zu zahlen haben. Weiters verpflichtet der Vertrag den Käufer, den Untertanen, einschließlich der Juden, alle früheren Privilegien zu belassen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes