spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(MZDB)-153 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy -

Moravské zemské desky, kraj Brněnský

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften -

Landtafeln, Brünner Kreis
]

(MZDB)

Inv. č. 153 Kniha pana Hendricha hraběte Šlika (1630-1638)
[Inv.-Nr. 153 Buch des Herrn Hendrich Graf Schlick (1630-1638)]

fol. 2v-3r
1630 IX 18, Brno (Brünn)
MZA-A3(MZDB)-153,fol.2v-3r

František kardinál z Ditrichštejna jakožto moravský zemský hejtman na místě Karla Bohobuda a Elisabety, sirotků po Jindřichovi z Záhrádek, prodává Fridrichovi z Vlašimi a na hradě Bítově panství Jemnice, vedle jiného příslušenství i s židy usedlými a neusedlými.

Franz Kardinal von Dietrichstein als mährischer Landeshauptmann verkauft anstelle von Karel Bohobud und Elisabeta, Waisen nach Jindřich z Záhrádek, an Friedrich von Wlaschim auf Vöttau (Bítov)  die Herrschaft Jamnitz (Jemnice), neben anderen Zugehörungen auch mit den ansässigen und den nichtansässigen Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 153 (Kniha pana Hendricha hraběte Šlika 1630-1638)
[Inv.-Nr. 153 (Buch des Herrn Hendrich Graf Schlick 1630-1638)]

fol. 16r-18r
1630 II 13, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-A3(MZDB)-153,fol.16r-18r

Franz, Kardinal und Fürst von Dietrichstein, Bischof von Olmütz (Olomouc), des böhmischen Königreichs und der Erbländer Protektor, erhöht auf Ersuchen von Adalbert Cottelicio, Prior des Benediktinerklosters Raigern (Rajhrad), und mit Erlaubnis von Kaiser Ferdinand II. die Maut in Raigern und gleicht sie den Mauten in Groß-Seelowitz (Židlochovice) und Muschau (Mušov) an. Neben anderen Tarifen wird die Maut für Juden zu Pferd und zu Fuß und für Jüdinnen festgesetzt.

František, kardinál a kníže z Ditrichštejna, biskup olomoucký, českého království a dědičných zemí protektor, na žádost Adalberta Cottelicia, probošta benediktinského kláštera v Rajhradě, a po svolení císaře Ferdinanda II. povyšuje mýto v Rajhradě a srovnává je s mýtem v Židlochovicích a v Mušově. Kromě jiných sazeb bylo stanoveno mýto z žida jízdního, pěšího a ze židovky.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 153 (Kniha pana Hendricha hraběte Šlika 1630-1638)
[Inv.-Nr. 153 (Buch des Herrn Hendrich Graf Schlick 1630-1638)]

fol. 67r-69r
1634 V 13, Laxenburg
MZA-A3(MZDB)-153,fol.67r-69r

Kaiser Ferdinand II., verbessert auf Ersuchen von Johann Baptist Graf von Werdenberg auf Namiest (Náměšť) die Maut in Großbittesch (Velká Bíteš) und dem unweiten Dorf Koschkow (Košíkov) so, daß wie er es dem Prior von Raigern (Rajhrad) bewilligt hat. Neben anderen Tarifen wird auch die Maut für Juden zu Pferd und zu Fuß, sowie für Jüdinnen festgesetzt.

Ferdinand II., na žádost Jana Křtitele hraběte z Verdenberka a Náměště, polepšuje mýto ve Velké Bíteši a v nedaleké vsi Košíkov tak, jak je povolil proboštovi z Rajhradu. Kromě jiných sazeb bylo stanoveno mýto z žida jízdního, pěšího a ze židovky.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes