spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(MZDB)-151 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy -

Moravské zemské desky, kraj Brněnský

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften -

Landtafeln, Brünner Kreis
]

(MZDB)

Inv. č. 151 Kniha pana Lva Buriana hraběte Berky (1625)
[Inv.-Nr. 151 Buch des Herrn Leo Brtnicky Graf Berka (1625)]

fol. 9r-10r
1625 VI 25, Vídeň (Wien)
MZA-A3(MZDB)-151,fol.9r-10r

Ferdinand II., římský císař etc., prodává Gundakarovi z Lichtenštejna zámek Moravský Krumlov, města, městečka a vesnice k němu příslušející mimo jiné také s židy. Kromě jiného příslušenství k tomuto panství náleží také svobodný dům v Dolních Kounicích, který užívají židé a ze kterého každoročně platí libru a půl pepře.

Ferdinand II., römischer Kaiser etc., verkauft an Gundakar von Liechtenstein Schloß Mährisch Kromau (Moravský Krumlov) mit allen zugehörigen Städten, Marktflecken und Dörfern, einschließlich der Juden. Neben anderen Zugehörungen gehören zu dieser Herrschaft auch das Freihaus in Kanitz (Dolní Kounice), das Juden benützen, wofür sie jährlich 1½ Pfund Pfeffer geben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes