spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(MZDB)-146 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy -

Moravské zemské desky, kraj Brněnský

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften -

Landtafeln, Brünner Kreis
]

(MZDB)

Inv. č. 146 Kniha pana Hynka Brtnického z Valdštejna a na Brtnici (1588-1595)
[Inv.-Nr. 146 Buch des Herrn Heinrich Brtnický von Waldstein auf Pirnitz (1588-1595)]

fol. 71v-72r
1593 VI 30, Náměšť nad Oslavou (Namiest an der Oslawa)
MZA-A3(MZDB)-146,fol.71v-72r

Vklad smlouvy o prodeji městečka Rousínova, které nejvyšší komorník Markrabství moravského Hynek Brtnický z Valdštejna prodává Oldřichovi z Kounic a na Slavkově za 22 tisíc zlatých vedle jiného příslušenství i s platy od křesťanů i židů. Hynek Brtnický z Valdštejna si však vymiňuje, že nejbližší svatováclavský plat od týchž poddaných ve výši 250 zlatých spolu s 500 zlatými za pronájem mýta židům bude náležet ještě jemu.

Einlage des Vertrags über den Verkauf des Marktfleckens Neu-Raußnitz (Rousínov), den der Oberste Kämmerer der Markgrafschaft Mähren, Heinrich Brtnicky von Waldstein, an Ulrich von Kaunitz auf Austerlitz (Slavkov) für 22 000 fl. verkauft, neben anderen Zugehörungen auch mit den Zahlungen von Christen und Juden. Heinrich Brtnicky von Waldstein bedingt sich jedoch aus, daß die nächste Zahlung zu St. Wenzel von diesen Untertanen in Höhe von 250 fl. zusammen mit 500 fl. für die Verpachtung der Maut an Juden noch ihm zustehen soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes