spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(MZDB)-145 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy -

Moravské zemské desky, kraj Brněnský

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften -

Landtafeln, Brünner Kreis
]

(MZDB)

Inv. č. 145 Knihy druhé pana Zachariáše z Hradce (1573-1586)
[Inv.-Nr. 145 Zweites Buch des Herrn Zacharias von Neuhaus (1573-1586)]

fol. 35r
1570 XI 9, Rosice (Rossitz)
MZA-A3(MZDB)-145,fol.35r

Oldřich z Kounic a na Slavkově vkládá do desek zemských poručenství pro různé osoby. Nařizuje také splácet dluhy po jeho případné smrti křesťanům i židům.

Ulrich von Kaunitz auf Austerlitz (Slavkov) legt verschiedene Vormundschaften in die Landtafel ein. Er regelt auch die Bezahlung seiner Schulden bei Christen und Juden im Falle seines Todes.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 145 Knihy druhé pana Zachariáše z Hradce (1573-1586)
[Inv.-Nr. 145 Zweites Buch des Herrn Zacharias von Neuhaus (1573-1586)]

fol. 38r
s.a. (1576)
MZA-A3(MZDB)-145,fol.38r

Císař Maxmilián II. vkládá do zemských desek zemských čtvrtý díl města a panství Mikulov Adamovi z Ditrichštejna. Kromě jiného příslušenství vkládá tento díl i s platem ze sedmnácti domů židovských.

Kaiser Maxmilian II. legt ein Viertel von Stadt und Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) für Adam von Dietrichstein in die Landtafel ein. Neben anderen Zugehörungen legt er auch die Zahlungen aus 17 jüdischen Häusern ein.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 145 Knihy druhé pana Zachariáše z Hradce (1573-1586)
[Inv.-Nr. 145 Zweites Buch des Herrn Zacharias von Neuhaus (1573-1586)]

fol. 52r,v
1577 III 27, Praha (Prag)
MZA-A3(MZDB)-145,fol.52r,v

Císař Rudolf II. vkládá do zemských desek panství a město Mikulov Adamovi z Ditrichštejna jako zpupný statek. Spolu s jiným příslušenstvím je tento statek vkládán i s židy.

Kaiser Rudolf II. legt in die Landtafel Herrschaft und Stadt Nikolsburg (Mikulov) für Adam von Dietrichstein als Allod ein. Neben anderen Zugehörungen wird dieses Gut auch mit den Juden eingelegt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes