spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA - Fond: A-4 Sněmovní akta 1628-1849 Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu


Fond A-4: Sněmovní akta 1628-1849

Fond sněmovní akta obsahuje papírový materiál vzniklý z činnosti moravského zemského sněmu, jehož pravomoci byly výrazně omezeny roku 1628 vydáním Obnoveného zřízení zemského. Jedná se celkem o 79 krabic  papírových listin, aktů, originálních propozic, zápisů z jednání sněmu, různých podání, korespondence a sněmovních usnesení.
Obsah sněmovních akt je různorodý a odpovídá pravomoci moravského zemského sněmu. Obsahuje důležité informace k hospodářským, kulturním a náboženským dějinám země, mimo jiné o rekatolizaci Moravy, poddanských poměrech, financování válek proti Turkům, stavbách silnic, valašských portáších, daňových záležitostech a dalších.
Každá krabice (karton) tvoří jedno inventární číslo, které pak obsahuje složky označené letopočtem s materiálem projednaným sněmem v tomto roce. Stává se také, že taková složka obsahuje písemnost ze závěru předchozího roku (listopad, prosinec), která však byla sněmem projednána až v roce následujícím. Písemnosti z konce 18. a z 1. poloviny 19. století byly částečně publikovány.
Pro potřeby projektu „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica" byly rešerše provedeny v inventárních číslech (kartonech) 1-11, které obsahují písemnosti z let 1628-1678. Jde především o tyto záležitosti: zákaz usazování židů jinde, než kde žili před rokem 1618 z roku 1650 (karton 1), zákazy pronájmu cel a mýt židům 1650, 1657, 1673-1676 (karton č. 1, 3, 9, 10), o zdanění židů 1668 (karton č.7), o židovských privilegiích (karton č. 7), povolení moravským židům obchodovat na trzích v Dolních Rakousích 1672-1678 (karton č. 8, 9, 11), stížnosti moravských soukeníků na skupování vlny židy 1677 (karton č. 10).

Archivní pomůcky:
Radimský, Jiří: Sněmovní akta 1628-1849. Inventář. - Brno: Státní archiv v Brně 1954.

Základní literatura k fondu:
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. - Brno: Krajské nakladatelství v Brně 1954, s. 176-177.
Dvořák, Rudolf: Jednání sněmů moravských v letech 1792-1835. - Brno: Matice moravská 1904.
Dvořák, Rudolf: Jednání sněmů moravských v letech 1835-1848. - Brno: Matice moravská 1906.
Dvořák, Jindřich: Moravské sněmování roku 1848-1849. - Telč: E. Šolc 1898.

Literatura o židech ve fondu Sněmovní akta:
Kocman, Pavel: Daňové zatížení moravských židů v 16. a 17. století. - In: Židé a Morava 15 (2008), s. 7-25.

JMK
P
ísemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2010 za finanční podpory Jihomoravského kraje.

pk

Seznam inventárních čísel fondu

> MZA-A4(SA)-1    -  (excelová tabulka)
> MZA-A4(SA)-3    -  (excelová tabulka)
> MZA-A4(SA)-7    -  (excelová tabulka)
> MZA-A4(SA)-8    -  (excelová tabulka)
> MZA-A4(SA)-9    -  (excelová tabulka)
> MZA-A4(SA)-10  -  (excelová tabulka)
> MZA-A4(SA)-11 (excelová tabulka)
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes