spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Moravské zemské desky, kraj brněnský (MZDB) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu


Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884

Fond Stavovské rukopisy je nejcennějším archivním fondem nejen v rámci Moravského zemského archivu, ale bezesporu i celé Moravy, řadí se také k nejvýznamnějším archivním celkům celého českého státu a jeho význam přesahuje i celou střední Evropu. Jsou to veřejné úřední knihy z doby feudalismu, do kterých byly zapisována usnesení stavovských soudů a správy, usnesení a jednání zemských sněmů, tedy knihy, jimiž byly zajišťována veřejná i soukromá práva moravských stavů.
První zmínky o existenci takových rukopisů na Moravě máme již ze 13. století, od roku 1348 byly vedeny dvě řady zemských desek v Brně a v Olomouci, které se dochovaly do dnešní doby. Později se k deskám připojily další typy písemností (půhony, sněmovní památky atd.). Protože se stavovské rukopisy dochovaly takřka vcelku, patří pro svou jedinečnost k největším historickým klenotům Moravy. Část fondu - moravské zemské desky - byl v roce 1998 prohlášen za Národní kulturní památku.

Z hlediska archivního se Stavovské rukopisy člení na tři základní skupiny:
I. tzv. Stavovské rukopisy v užším smyslu
II. Moravské zemské desky
III. Půhony

Archivní pomůcky:
Urbánková, Libuše: Moravský zemský archiv v Brně. A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884. Inventář. Přepracoval Mojmír Švábenský. - Brno: MZA 1990.

Základní literatura k fondu:
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. - Krajské nakladatelství v Brně 1954, s. 168-176.

II. Moravské zemské desky

Soubor rukopisů zvaný Zemské desky či Moravské zemské desky tvoří nejcennější část fondu A 3 Stavovské rukopisy a je to jeden z nejvýznamnější pramenných celků nejen Moravského zemského archivu, jehož význam je celoevropského dosahu a to nejen kvůli úplnosti dochování.
Moravské zemské desky byly založeny v roce 1348 a zapisováno do nich bylo až do roku 1850. Jde vlastně o pozemkové knihy pro zpupné (alodní) nemovitosti, které byly v držení feudálů (především šlechta a církev). Do zemských desek pak byly zapisovány (vkládány) majetkové převody těchto deskových statků v případě prodeje, dědictví, konfiskace či exekuce pro dluhy. V určitých případech byly vkládány i některá práva a privilegia pro určitá panství či jednotlivá, v našem případě jde například o svolení k vybírání mýta. V rámci projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica byly zpracovány svazky moravských zemských desek z let 1520-1670, bohužel židé v nich často zmíněni nejsou. Přesto vzhledem k významu tohoto pramene je každá zmínka o židovském obyvatelstvu Moravy velmi cenná.
V nejstarších dobách byly zemské desky na Moravě vedeny ve dvou řadách - olomoucké a brněnské, od r. 1642 byly trhové kvaterny vedeny pro jednotlivé kraje - brněnský, jihlavský, hradišťský, olomoucký a znojemský.
Pro projekt BMSJ byly dosud zpracovány tyto části moravských zemských desek:
1. Moravské zemské desky, kraj olomoucký (MZDO)
2. Moravské zemské desky, kraj brněnský (MZDB)

Literatura o prameni:
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. - Brno: Krajské nakladatelství 1954, s. 172-174.
Hrubý, František: Moravské zemské desky z let 1348-1642. - Brno: Zemská správa moravskoslezská 1931.
Štarha, Ivan a kol.: Moravské zemské desky 1348-1642. - Břeclav: Moraviapress, 1999.

2. Moravské zemské desky, kraj brněnský

(MZDB)

V letech 1348-1642 byly moravské zemské desky vedeny ve dvou řadách podle dvou míst zasedání zemského soudu - v Brně a v Olomouc (tzv. cúda brněnská a cúda olomoucká). Příslušná oblast, z níž byly zapisovány převody svobodných pozemkových majetků na brněnské cúdě, bývá poněkud nepřesně označována jako brněnský kraj.
V brněnské řadě byly zapisovány majetky z jižní, (jiho)západní a části střední Moravy. Záznamů o židech mnoho nenalezneme, jejich význam je však vzhledem k důležitosti pramene velký. Pomineme-li nejistý údaj při přepisu Vrbice z roku 1536 (inv. č. 140), jde především o převody panství a města Mikulova 1576, 1577 (inv. č. 145), města Rousínova 1593 (inv. č. 146), panství Moravského Krumlova s městem Dolní Kounice 1625 (inv. č. 151) a Jemnice 1630 (inv. č. 153). Pro dějiny cel a mýt jsou důležitá povýšení mýt (celní sazebníky) v Rajhradě  r. 1630 a  ve Velké Bíteši a v Košíkově r. 1634 (inv. č. 153).

Edice pramene:
Kalina, Tomáš: Moravské zemské desky II, Kraj brněnský 1480-1566. - Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1950.
Rohlík, Miloslav: Moravské zemské desky III, 1567-1641, Kraj Brněnský, Praha. -  Státní pedagogické nakladatelství 1957.

JMK
P
ísemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2010 za finanční podpory Jihomoravského kraje.

pk

Seznam inventárních čísel fondu

> MZA-A3(MZDB)-140   -  (excelová tabulka)
> MZA-A3(MZDB)-145   -  (excelová tabulka)
> MZA-A3(MZDB)-146   -  (excelová tabulka)
> MZA-A3(MZDB)-151   -  (excelová tabulka)
> MZA-A3(MZDB)-153   -  (excelová tabulka)
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes