spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PKS)-23 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy - Pamětní knihy

sněmovní

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften -

Landtagserinnerungsbücher
]

(SR-PKS)

Inv. č. 23
[Inv.-Nr. 23]
1649-1658

fol. 64r, 66v-67r
1650 VIII 9, Vídeň (Wien)
MZA-A3(SR-PKS)-23,fol.64r,66v-67r

Instrukce císaře Ferdinanda III. vyslancům na moravský zemský sněm do Brna. Císař mimo jiné požaduje vypsání domovní berně a dále vybízí stavy, aby přijali opatření proti dalšímu usazování židů v zemi a ti židé, kteří nebyli usedlí před 1. lednem 1618 nebo nedostali povolení se usadit, mají být ze země vyhnáni. Žádá také zákaz pronájmu mýt a cel židům.

Instruktion Kaiser Ferdinands III. für die Gesandten zum mährischen Landtag in Brünn. Der Kaiser fordert unter anderem die Ausschreibung einer Haussteuer und bietet den Ständen weiters an, die Maßnahmen gegen eine weitere Niederlassung von Juden im Land anzunehmen. Diejenigen Juden, die nicht vor 1618 I 1 ansässig waren oder keine Erlaubnis zur Niederlassung erhalten haben, sollen aus dem Land ausgewiesen werden. Zudem fordert er ein Verbot der Verpachtung von Mauten und Zöllen an Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 23
[Inv.-Nr. 23]
1649-1658

fol. 71v, 73v-74r
1650 VIII 9, Wien (Vídeň)
MZA-A3(SR-PKS)-23,fol.71v,73v-74r

Instruktion Kaiser Ferdinands III. für die Gesandten zum mährischen Landtag in Brünn. Der Kaiser fordert unter anderem die Ausschreibung einer Haussteuer und bietet den Ständen weiters an, die Maßnahmen gegen eine weitere Niederlassung von Juden im Land anzunehmen. Diejenigen Juden, die nicht vor 1618 I 1 ansässig waren oder keine Erlaubnis zur Niederlassung erhalten haben, sollen aus dem Land ausgewiesen werden. Zudem fordert er ein Verbot der Verpachtung von Mauten und Zöllen an Juden.

Instrukce císaře Ferdinanda III. vyslancům na moravský zemský sněm do Brna. Císař mimo jiné požaduje vypsání domovní berně a dále vybízí stavy, aby přijali opatření proti dalšímu usazování židů v zemi a ti židé, kteří nebyli usedlí před 1. lednem 1618 nebo nedostali povolení se usadit, mají být ze země vyhnáni. Žádá také zákaz pronájmu mýt a cel židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 23
[Inv.-Nr. 23]
1649-1658

fol. 81v
1650 IX 1, Brno (Brünn)
MZA-A3(SR-PKS)-23,fol.81v

Moravský zemský sněm zakazuje pobyt židů v zemi bez císařského povolení kromě těch míst, kde bydleli před 1. lednem 1618. Rovněž zakazuje pronájem mýt židům.

Der mährische Landtag verbietet den Aufenthalt von Juden ohne kaiserliche Erlaubnis, ausgenommen die, die hier vor 1618 I 1 wohnten. Gleichzeitig verbietet er die Verpachtung von Mauten an Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 23
[Inv.-Nr. 23]
1649-1658

fol. 93r,v
1650 IX 1, Brno (Brünn)
MZA-A3(SR-PKS)-23,fol.93r,v

Der mährische Landtag verbietet den Aufenthalt von Juden im Land ohne kaiserliche Erlaubnis, ausgenommen die, die hier vor 1618 I 1 wohnten. Gleichzeitig verbietet er die Verpachtung von Mauten an Juden.

Moravský zemský sněm zakazuje pobyt židů v zemi bez císařského povolení kromě těch míst, kde bydleli před 1. lednem 1618. Rovněž zakazuje pronájem mýt židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes