spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-KLO)-15 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy -

Kopiáře listů odeslaných ze sněmů a soudů

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften -

Kopiare der von Landtagen und Gerichten

abgesandten Schreiben
]

(SR-KLO)

Inv. č. 15
[Inv.-Nr. 15]
1624-1631

fol. 4v-5r
1624 VII 16, Wien (Vídeň)
MZA-A3(SR-KLO)-15,fol.4v-5r

Instruktion Kaiser Ferdinands II. für seine Komissare auf dem mährischen Landtag, in der er unter anderem fordert, daß die mährischen Juden 50 000 fl. Kontribution zahlen sollen.

Instrukce Ferdinanda II. svým komisařům na moravský zemský sněm, ve které mimo jiné požaduje, aby moravští židé zaplatili 50 000 zlatých kontribuce.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 15
[Inv.-Nr. 15]
1624-1631

fol. 7r
1624 VII 25 circa, Brno (Brünn)
MZA-A3(SR-KLO)-15,fol.7r

Moravští stavové odpovídají císařským komisařům, že na místo požadovaných 50 000 zlatých rýnských uložili moravským židům vybrat kontribuci 3 000 zlatých rýnských za 6 měsíců.

Die mährischen Stände antworten den kaiserlichen Komissaren, daß sie anstelle der geforderten 50 000 fl. rh. den mährischen Juden eine Kontribution von 3 000 fl. rh. für sechs Monate auferlegten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 15
[Inv.-Nr. 15]
1624-1631

fol. 192r
1631 III 19
MZA-A3(SR-KLO)-15,fol.192r

Supplikation des Hans Paul Ganß an den Kaiser wegen seiner Schulden.

Suplikace Hanse Paula Gansse císaři ohledně jeho dluhů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes