spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Jak hledat v projektu BMSJ? Tisk


Jak hledat v projektu BMSJ?

Prameny získané v rámci projektu „Bohemia, Moravia et Silesia“ jsou na této internetové stránce zpřístupněny tak, že kopírují strukturu archivnictví České republiky. O dějinách projektu BMSJ blíže na úvodní stránce . O způsobu zpracování pramení blíže v rubrice Pravidla pro zpracování pramenů .
V rámci projektu BMSJ jsou doposud získané prameny zveřejněny podle jednotlivých archivů, v rámci archivů podle jednotlivých fondů či sbírek a v rámci fondů podle inventárních čísel.
Nabídka archivů, ve kterých byly zatím provedeny rešerše, je uveden v rubrice Seznam archivů . Po kliknutí na název konkrétního archivu se otevře úvodní text, který stručně charakterizuje typ archivu a jeho fondy. Obsahuje také přehled fondů, ve kterých se stále provádějí rešerše či ve kterých byla rešerše již ukončena.
Na konci úvodního textu o archivu je aktivní seznam fondů, jejichž prameny jsou již zpřístupněny. Po kliknutí na název konkrétního fondu se otevře úvodní text k fondu (charakteristika fondu, jeho význam pro projekt BMSJ, literatura o fondu, atd.). Na konci úvodního textu o fondu je aktivní seznam již zpracovaných a přístupných inventárních čísel fondu, který sestává ze dvou částí:

a) textová část – po kliknutí na konkrétní inventární číslo se otevře obsah inventárního čísla zpracovaný podle pravidel projektu BMSJ (viz Pravidla pro zpracování pramenů - 1. Všeobecná pravidla pro zpracování pramenů ). Plná verze textu se otevře pouze registrovaným uživatelům po zaplacení registračního poplatku! (Pro registraci klikněte zde .)  Neregistrovaným čtenářům jsou k dispozici pouze regesty archiválií.

b) – excelové tabulky – ke každému inventárnímu číslu jsou k dispozici excelové tabulky, které do jisté míry nahrazují klasické tištěné rejstříky. O způsobu zápisu do excelových tabulek viz Pravidla pro zpracování pramenů - 5. Pravidla pro zápis údajů do tabulek v programu Excel ). Pro vstup do excelových tabulek není třeba registrace, jsou tedy volně přístupné.

Další možnost hledání informací v projektu BMSJ poskytuje vyhledávací program. Do okna vyhledávacího programu lze zadat nejrůznější hesla (např. půjčka, mýto, prodej, atd.) a program nabídne všechny zápisy, v nichž se tato slova vyskytují. Obdobně lze postupovat i jmen místních (zadáte Brno a program nabídne všechny zápisy, ve kterých slovo Brno vyskytuje) i u jmen osobních. U osobních jmen tento způsob není příliš spolehlivý, protože v 16. a 17. století jména osob nebyla ustálena (jedna osoba může vystupovat pod různými jmény, jméno může být jednou v české, podruhé v německé podobě) a také stejné jméno jedné osoby bývalo zapsáno různými způsoby (např. časté jméno Izák se objevuje v podobách Isaac, Isakh, Izak, ale Yzak atd.). Pátráte-li tedy po konkrétním jméně, doporučujeme prohledávat jednotlivá inventární čísla archivních fondů či excelové tabulky.
Stejným způsobem lze zadávat i názvy archivů či fondů.

Pokročilou možnost vyhledávání umožňuje kód, kterým je opatřen každý zápis archiválie. Kód se skládá ze zkratky archivu, zkratky fondu a signatury fondu (existuje-li), inventárního čísla, čísla fólia či paginy, případné jiné odlišení zápisu. Kód u každého zápisu je nezaměnitelný, proto umožňuje vyhledání konkrétního zápisu, znáte-li předem kód odjinud. Do vyhledávácího lze tedy zadat buď celý kód, pak se objeví konkrétní zápis, nebo část řetězce kódu, pak se objeví všechny zápisy obsahující tuto část kódu:
- např. zadáte-li do vyhledávacího okna zkratku archivu, třeba MZA, program vyhledá všechny zápisy Moravského zemského archivu;
- zadáte-li zkratku archivu a se zkratkou fondu MZA-A3(SR-SP), objeví se všechny zápisy fondu A 3 Stavovské rukopisy – Sněmovní památky, který je uložen v Moravském zemském archivu;
- zadáte-li s částí kódu i inventární číslo MZA-A3(SR-SP)-1 – program vyhledá všechny zápisy inventárního čísla 1 uvedeného fondu;
- zadáte-li celý kód s uvedením fólia, paginy nebo jiného rozlišovacího znaku MZA-A3(SR-SP)-1,fol.127r – objeví se konkrétní zápis daného fondu, tedy zápis z přední strany folia 127 inventárního čísla 1 výše uvedeného fondu.

Zkratky archivů a jednotlivých fondů jsou uvedeny v nadpisech úvodních textů, celé kódy jsou v záhlaví každého zápisu archiválie.

Upozorňujeme, že vyhledávání v plných verzích archiválií program umožňuje pouze registrovaným uživatelům!

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes