spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Pamětní knihy sněmovní Tisk

Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884

Fond Stavovské rukopisy je nejcennějším archivním fondem nejen v rámci Moravského zemského archivu, ale bezesporu i celé Moravy, řadí se také k nejvýznamnějším archivním celkům celého českého státu a jeho význam přesahuje i celou střední Evropu. Jsou to veřejné úřední knihy z doby feudalismu, do kterých byly zapisována usnesení stavovských soudů a správy, usnesení a jednání zemských sněmů, tedy knihy, jimiž byly zajišťována veřejná i soukromá práva moravských stavů.
První zmínky o existenci takových rukopisů na Moravě máme již ze 13. století, od roku 1348 byly vedeny dvě řady zemských desek v Brně a v Olomouci, které se dochovaly do dnešní doby. Později se k deskám připojily další typy písemností (půhony, sněmovní památky atd.). Protože se stavovské rukopisy dochovaly takřka vcelku, patří pro svou jedinečnost k největším historickým klenotům Moravy. Část fondu - moravské zemské desky - byl v roce 1998 prohlášen za Národní kulturní památku.

Z hlediska archivního se Stavovské rukopisy člení na tři základní skupiny:
I. tzv. Stavovské rukopisy v užším smyslu
II. Moravské zemské desky
III. Půhony

Archivní pomůcky:
Urbánková, Libuše: Moravský zemský archiv v Brně. A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884. Inventář. Přepracoval Mojmír Švábenský. - Brno: MZA 1990.

Základní literatura k fondu:
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. - Krajské nakladatelství v Brně 1954, s. 168-176.

I. Stavovské rukopisy v užším smyslu
Stavovské rukopisy v užším smyslu tvoří 87 rukopisů z 16.-18. století, které vzešly z úřední činnosti moravských stavů (jednání zemského sněmu, řízení zemské správy, kopiáře, zápisy korespondence s panovníkem atd.).
Pro potřeby projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica byla archivní rešerše pramenů k dějinám židů na Moravě 16. a 17. století Stavovských rukopisů v užším smyslu rozdělena ještě na menší, vnitřně sourodější celky:
1. Sněmovní památky (SR-SP)
2. Sněmovní kopiáře (SR-SK)
3. Kopiář moravských direktorů (SR-KMD)
4. Pamětní knihy sněmovní (SR-PKS)
5. Odhadní kvaterny (SR-OK)
6. Kopiáře listů odeslaných ze sněmů a soudů (SR-KLO)

4. Pamětní knihy sněmovní (SR-PKS)

Součástí Stavovských rukopisů v užším smyslu jsou Pamětní knihy sněmovní, které byly vedeny od roku 1642 u úřadu desek zemských. Z celkového počtu 25 svazků pouze tři časově spadají do období sledovaného projektem Bohemia, Moravia et Silesia Judaica (inv. č. 22 1642-1671; inv. č. 23 1649-1658; inv. č. 24 1659-1669). Formou i obsahem Pamětní knihy sněmovní navazují na předbělohorské Sněmovní památky (SR-SP), jejich přínos pro historické bádání je však menší, protože význam moravských stavů po vydání Obnoveného zřízení zemského (na Moravě 1628) poklesl a těžiště zemské správy se přesunulo na byrokratický aparát podřízený přímo panovníkovi (moravské zemské hejtmanství - moravský královský tribunál).
Pamětní knihy sněmovní ale zaznamenávají několik důležitých dokumentů k dějinám židovského osídlení země a vztahům ke křesťanským řemeslníkům, například stížností soukenických cechů na židy z let 1651 a 1652, nařízení z roku 1650 o povolení židům usazovat se pouze na místech, kde žili před rokem 1618. Běžnou agendou bylo i nadále stanování daní.

Literatura o židech ve fondu Stavovské rukopisy - Pamětní knihy sněmovní:
Müller, Willibald: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der mährischen Judenschaft im 17. und 18. Jahrhundert. - Olmütz: Laurenz Kullii 1903, S. 23.
Pěkný, Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě. - Praha: Sefer 2001, s. 89-90.

JMK
P
ísemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2010 za finanční podpory Jihomoravského kraje.

pk

Seznam inventárních čísel fondu

> MZA-A3(SR-PKS)-22  -  (excelová tabulka)
> MZA-A3(SR-PKS)-23   -  (excelová tabulka)
> MZA-A3(SR-PKS)-24   -  (excelová tabulka)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes