spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-41 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau]

(SOkAPR)


Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik] (AML)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 7v-8r
1578 VI 15, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.7v-8r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským v kauze kotlů, koupených s fojtstvím a zastavených židům.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker in der Sache des Kessels, der bei Juden beschlagnahmt wurde.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 13v-14r
1547 VII 16, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.13v-14r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve sporu křesťana a židovky, pobývajících jako hosté v Lipníku.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker im Streit eines Christen und einer Jüdin, die sich als Gäste in Leipnik (Lipník) aufhalten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 41v
1534 VI 9, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.41v

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským v kauze Krby Ševce z Hranic, který převzal od lipnického žida Jakuba zapečetěný pytlík a namísto doručení do Krakova jej zanechal u hranického žida Josefa.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker in der Kausa des Krba Švec aus Mährisch Weißkirchen (Hranice), der von dem Leipniker Juden einen versiegelten Beutel übernommen hatte und ihn anstatt nach Krakau (Kraków) zu bringen, bei dem Mährisch Weißkirchner Juden Josef ließ.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 43v
1538 XII 26, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.43v

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským o platnosti židovské přísahy a zproštění nejmenovaného žida žaloby po jejím vykonání.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen an die Leipniker über die Gültigkeit des Judeneides und die Befreiung eines nicht namentlich genannten Juden von der Anklage nach der Leistung des Judeneides.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 52v-53r
1547 VIII 5, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.52v-53r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve sporu Pavla Letovského z Olomouce s lipnickým židem Lazarem a jeho synem Danielem o dluh 70 zl.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker im Streit des Pavel Letovský aus Olmütz mit dem Leipniker Juden Lazar und dessen Sohn Daniel um den Betrag von 70 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 54r
1547 XI 21, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.54r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve sporu Pavla Letovského z Olomouce s lipnickými židy Lazarem a jeho synem Danielem o částku 70 zl.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker im Streit des Pavel Letovský aus Olmütz mit dem Leipniker Juden Lazar und dessen Sohn Daniel um den Betrag von 70 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 54r-55r
1547 XII 22, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.54r-55r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve sporu mezi Pavlem Letovským z Olomouce a lipnickými židy Lazarem a jeho synem Danielem, obviněnými z přijetí částky 70 zl.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker im Streit des Pavel Letovský aus Olmütz mit dem Leipniker Juden Lazar und dessen Sohn Daniel um den Betrag von 70 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 55r-v
1548 VIII 6, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.55r-v

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve sporu Pavla Letovského z Olomouce s lipnickým židem Lazarem a jeho synem Danielem o částku 70 zl.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker im Streit des Pavel Letovský aus Olmütz mit dem Leipniker Juden Lazar und dessen Sohn Daniel um den Betrag von 70 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 59v-60r
1549 VIII 2, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.59v-60r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve sporu Pavla Letovského z Olomouce s lipnickým židem Lazarem a jeho synem Danielem o částku 70 zl.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker im Streit des Pavel Letovský aus Olmütz mit dem Leipniker Juden Lazar und dessen Sohn Daniel um den Betrag von 70 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 60v-61r
1550 VII 20, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.60v-61r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve sporu Pavla Letovského z Olomouce s lipnickým židem Lazarem a jeho synem Danielem o částku 70 zl.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker im Streit des Pavel Letovský aus Olmütz (Olomouc) mit dem Leipniker Juden Lazar und dessen Sohn Daniel um den Betrag von 70 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 41
[Inv.-Nr. 41]

fol. 61r-62r
1550 VIII 19, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-41,fol.61r-62r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve sporu Pavla Letovského z Olomouce s lipnickým židem Lazarem a jeho synem Danielem o částku 70 zl.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker im Streit des Pavel Letovský aus Olmütz mit dem Leipniker Juden Lazar und dessen Sohn Daniel um den Betrag von 70 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes