spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-53 public Tisk

Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau] (SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik] (AML)

Inv .č. 53
[Inv.-Nr. 53]

fol. 6v-7r
1651 I 5, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-53,fol.6v-7r

Řeznický cech v Lipníku žádá, aby židé neporáželi dobytek nad rámec svého oprávnění a neprodávali z něj maso křesťanům.

Die Fleichhauerzunft in Leipnik fordert, daß die Juden kein Vieh über den Rahmen ihrer Berechtigung hinaus schlachten und nicht davon Fleisch an Christen verkaufen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv .č. 53
[Inv.-Nr. 53]

fol. 16v-17v
1651 X 11, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-53,fol.16v-17v

Na obecní hromadě pojednávající zadlužení města je navrženo pronajmutí mýta židovi, obecní starší však navrhují pronájem mýta křesťanovi.

In der Gemeindeversammlung, die die Verschuldung der Stadt behandelt, wird die Verpachtung der Maut an einen Juden vorgeschlagen, die Gemeindeältesten schlagen jedoch die Verpachtung an einen Christen vor.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv .č. 53
[Inv.-Nr. 53]

fol. 49r-51r
1653 III 5, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-53,fol.49r-51r

Na obecní hromadě projednávající pronájem pálení kořalky není povoleno jeho pronajmutí židovi.

Auf der Gemeindeversammlung, die die Verpachtung der Branntweinbrennerei behandelt, wird deren Verpachtung an einen Juden nicht erlaubt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv .č. 53
[Inv.-Nr. 53]

fol. 62v
1653 IV 24, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-53,fol.62v

Obecní starší schválili pronájem pálení kořalky židovi za 200 zl. moravských a stanovili pronájem obecního mýta na 300 zl. moravských, ať již bude nájemcem žid nebo křesťan.

Die Gemeindeältesten billigen die Verpachtung der Branntweinbrennerei um 200 fl. mähr. und setzen die Pacht für die Gemeindemaut auf 300 fl. mähr. fest, gleich ob der Pächter ein Jude oder ein Christ sein wird.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv .č. 53
[Inv.-Nr. 53]

fol. 66r-67r
1654 II 23, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-53,fol.66r-67r

Na obecní hromadě bylo zamítnuto pronajmutí mýta židovi.

Auf der Gemeindeversammlung wird die Verpachtung der Maut an einen Juden abgeleht.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes