spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-52 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau] (SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik] (AML)

Inv. č. 52
[Inv.-Nr. 52]

fol. 3r-v
1627 VI 25, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-52,fol.3r-v

Poznámky k jednání obecní hromady o vojenských výdajích, na nichž se mají podílet i židé.

Protokoll über die Verhandlungen der Gemeindeversammlung über die Kriegsausgaben, an denen sich auch die Juden beteiligen sollen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 52
[Inv.-Nr. 52]

fol. 4r-6v
1627 VII 1, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-52,fol.4r-6v

Poznámky k jednání obecní hromady o vojenských záležitostech: židé se mají podílet na výdajích na vojsko, avšak nechtějí u sebe ubytovat vojáky; mají zaplatit Balšánkovi za pivo; židé informují o spekulativních obchodech některých měšťanů s vojáky.

Protokoll über die Verhandlungen der Gemeindeversammlung über die Kriegsausgaben. Die Juden sollen sich an den Ausgaben für das Militär beteiligen, wollen aber keine Einquartierung von Soldaten; sie sollen Balšánek für Bier zahlen, Juden informieren über Spekulationsgeschäfte einiger Bürger mit Soldaten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 52
[Inv.-Nr. 52]

fol. 7r
1627 VII 19, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-52,fol.7r

Soukromé poznámky primátora: jeho manželka koupila krávu od žida Mendele.

Persönliche Notiz des Primators: seine Gattin kaufte vom Juden Mandel eine Kuh.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 52
[Inv.-Nr. 52]

fol. 7v
1627 VII 10, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-52,fol.7v

Matěj Kloboučník viní žida Chaima z koupě kradeného kotle.

Matěj Kloboučník beschuldigt den Juden Chaim des Kaufes eines gestohlenen Kessels.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 52
[Inv.-Nr. 52]

fol. 12r-13r
1627 VII 26, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)- 52,fol.12r-13r

Poznámky k jednání obecní hromady o vojenských výdajích, na nichž se mají podílet i židé, se židem má být také projednán pronájem městského mýta.

Vermerke zur Verhandlung der Gemeindeversammlung über die Kriegsausgaben, an denen sich auch die Juden beteiligen sollen, mit denen auch über die Verpachtung der städtischen Maut verhandelt werden soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 52
[Inv.-Nr. 52]

fol. 24v-26r
1627, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-52,fol.24v-26r

Vyúčtování peněz vybraných na ubytování vojska v Lipníku, včetně příspěvku židovské obce.

Abrechnung der für die Unterbringung von Militär in Leipnik (Lipník) erhobenen Gelder, einschließlich des Beitrags der jüdischen Gemeinde.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 52
[Inv.-Nr. 52]

1629 V 16, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-52,fol.43r

Poznámky k jednání obecní hromady o různých záležitostech správy města: židé obviňováni z dělání skrýší v městských hradbách a jejich poškozování.

Bemerkungen zur Verhandlung der Gemeindeversammlung über verschiedene Angelegenheiten der Stadtverwaltung: Unter anderem werden Juden beschuldigt, in die Stadtmauer Löcher zu graben und sie so zu beschädigen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 52
[Inv.-Nr. 52]

1629 X 30, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-52,fol.55v-56r

Židovskému fojtu přednesena stížnost, že Mojžíš Mendele porazil ve vsi Loučce nemocnou krávu, a po požití jejíhož masa onemocněli sedláci a také že ostatní židé prodávali zkažené maso.

Dem Judenvogt vorgetragene Beschwerde, daß Mojžíš Mendele im Dorf Loučka eine kranke Kuh geschlachtet hat und Bauern nach der Verwendung des Fleisches erkrankten sowie, daß auch weitere Juden verdorbenes Fleisch verkauften.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 52
[Inv.-Nr. 52]

1629 XI 10, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-52,fol.56v

Poznámky k jednání obecní hromady o různých záležitostech správy města: žid Fišl má být upomenut o dluh 200 zl. moravských, které požaduje František kardinál z Ditrichštejna.

Bemerkungen zur Verhandlung der Gemeindeversammlung über verschiedene Angelegenheiten der Stadtverwaltung: Unter anderem soll der Jude Fišl an die Schuld von 200 fl. mähr. erinnert werden, die Franz Kardinal von Dietrichstein fordert.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes