spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-40 public Tisk

Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau] (SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik] (AML)

Inv. č. 40
[Inv.-Nr. 40]

fol. 47v-48r
1551 III 13, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-40,fol.47v-48r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve věci loupežného přepadení dřevohostických židů Heřmana Mečíře a Lva Lepky Martinem Kroupou a Petrem Rouskem ze vsi Hlinska.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker in der Sache des Raubüberfalls auf die Dřewohostitzer Juden Heřman Mečíř und Lev Lepka durch  Martin Kroupa und Petr Rousek aus dem Dorf Hlinsko.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 40
[Inv.-Nr. 40]

fol. 48r
1551 VIII 8, Olomouc (Olmütz)
SOkAPR-(AML)-40,fol.48r

Právní naučení olomouckých konšelů lipenským ve věci loupežného přepadení dřevohostických židů Heřmana Mečíře a Lva Lepky Martinem Kroupou a Petrem Rouskem ze vsi Hlinska.

Rechtsbelehrung der Olmützer Schöffen für die Leipniker in der Sache des Raubüberfalls auf die Dřewohostitzer Juden Heřman Mečíř und Lev Lepka durch  Martin Kroupa und Petr Rousek aus dem Dorf Hlinsko.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 40
[Inv.-Nr. 40]

fol. 102v
1650 ante, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-40,fol.102v

Rozhodnutí lipenského práva ve prospěch židovského fojta Jakuba Žalmana ve sporu s důchodním písařem Lukášem Dobrušským o  97½ zl. z židovského platu vrchnosti.

Entscheidung des Leipniker Rechts zugunsten des jüdischen Vogts Jakub Žalman im Streit mit dem Rentschreiber Lukáše Dobrušský um 97½ zl. aus dem Judengeld der Herrschaft.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes