spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-20 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau] (SOkAPR )

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik] (AML)

Inv. č. 20
[Inv.-Nr. 20]

fol. 21v-25r
1628 XI 11, Mikulov (Nikolsburg)
SOkAPR-(AML)-20,fol.21v-25r

Privilegium Františka kardinála z Ditrichštejna pro řeznický cech v Lipníku, obsahující i oprávnění  lipnických židů k porážení dobytka pro vlastní potřebu.

Privilegium Franz Kardinals von Dietrichstein für die Fleischhauerzunft in Leipnik (Lipník), das auch die Berechtigung der Leipniker Juden enthält, zum Eigenbedarf Vieh zu schlachten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


inv.č. 20
[Inv.-Nr. 20]

fol. 31r-33v
1628 IX 15, Brno (Brünn)
SOkAPR-(AML)-20,fol.31r-33v

Privilegium Františka kardinála z Ditrichštejna cech kožišníků v Lipníku, židům omezeno obchodování s kůžemi.

Privilegium Franz Kardinals von Dietrichstein für die Kürschnerzunft in Leipnik (Lipník). Juden wird der Handel mit Häuten beschränkt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes