spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-19 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau] (SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik] (AML)

Inv.č. 19
[Inv.-Nr. 19]

fol. 7r-v
1570 V 14., Helfštýn (Helfenstein)
SOkAPR-(AML)-19,fol.7r-v

Václav z Ludanic osvobozuje lipnické židy od povinnosti poskytovat koně k jeho potřebám.

Wenzel von Ludanitz befreit die Leipniker Juden von der Verpflichtung, für seine Zwecke Pferde zu besorgen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 19
[Inv.-Nr. 19]

fol. 8r-v
1594 III 1, Lipník
SOkAPR-(AML)-19,fol.8r-v

Hynek starší Bruntálský z Vrbna potvrzuje lipnickým židům jejich výsady, udělené Václavem z Ludanic a schvaluje jejich požadavek, aby se více židů do Lipníka nestěhovalo.

Hynek d. Ä. Bruntalsky von Wrbna bestätigt den Leipniker Juden ihre von Wenzel von Ludanitz gewährten Vorrechte und billigt ihre Forderung, daß sich nicht mehr Juden in Leipnik (Lipník) niederlassen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 19
[Inv.-Nr. 19]

fol. 8v-9r
1595 XII 30, Lipník
SOkAPR-(AML)-19,fol.8v-9r

Hynek starší Bruntálský z Vrbna uděluje lipnickým židům oprávnění k porážení dobytka.

Hynek d. Ä. Bruntalsky von Wrbna erteilt den Leipniker Juden die Berechtigung, Vieh zu schlachten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 19
[Inv.-Nr. 19]

fol. 9v-10v
1597 XII 13, Helfštýn (Helfenstein)
SOkAPR-(AML)-19,fol.9v-10v

Jiří Bruntálský z Vrbna potvrzuje židovské obci v Lipníku všechna dřívější privilegia.

Georg Bruntalsky von Wrbna bestätigt der jüdischen Gemeinde in Leipnik (Lipník) alle früheren Privilegien.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv.č. 19
[Inv.-Nr. 19]

fol. 11r
1601 XI 12, Lipník
SOkAPR-(AML)-19,fol.11r

Jiří Bruntálský z Vrbna potvrzuje ujednání mezi purkmistrem a radou města Lipníka a židy, podle kterého židé nemají býti nuceni platit clo z dosud neprodaného zboží.

Georg Bruntalsky von Wrbna bestätigt die Einigung zwischen Bürgermeister und Rat der Stadt Leipnik (Lipník) und den Juden, wonach die Juden keinen Zoll aus bisher nicht verkauften Waren zu zahlen gezwungen sind.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes