spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-3 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau] (SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník

 [Bestand: Archiv der Stadt Leipnik] (AML)

Inv. č. 3
[Inv.-Nr. 3]

1628 V 10, Mikulov (Nikolsburg)
SOkAPR-(AML)-3

František kardinál z Ditrichštejna, biskup olomoucký, vrací městu Lipníku jeho privilegia, potvrzuje privilegia židovské obce, určuje způsob řešení sporů mezi židy a křesťany a přisvojuje si poplatek z 30 věder židovského vína.[1]

Franz Kardinal von Dietrichstein, Bischof von Olmütz, gibt der Stadt Leipnik (Lipník) deren Privilegien zurück, bestätigt die Privilegien der jüdischen Gemeinde, bestimmt die Art der Regelung von Streitfällen zwischen Juden und Christen und eignet sich eine Gebühr für dreißig Eimer jüdischen (koscheren) Weines an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 [1] Opis listiny viz  AMLipník-18,fol.34r-40v nebo AMLipník-20,fol.1r-11v. - Abschrift der Urkunde siehe  AMLipník-18,fol.34r-40v oder AMLipník-20,fol.1r-11v.

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes