spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-89 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 89 Purkrechtní kniha města 1626-1779
[Inv.-Nr.89 Burgrechtsbuch der Stadt 1626-1779]

fol. 262r-v, 263r
1642 V 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-89,fol.262r-v,263r

Lidmila Slavíkovcovna z Kokor a ze dvora v Kunovicích prodává dům Havlovi Kujovi za 600 zl. V domě jsou dva krámy pronajaté židům. Lidmila Slavíkovcovna si vymiňuje, že do zaplacení celé sumy jí zůstává plat z krámů. Havel Kuje se zavazuje ponechat židům volný přístup do domu.

Lidmila Slavíkovcovna von Kokor verkauft ein Haus an Havel Kuje um 600 fl. In dem Haus sind zwei Läden an Juden vermietet. Lidmila Slavíkovcovna bedingt sich aus, daß bis zur Bezahlung der ganzen Summe ihr die Zahlungen aus den Läden zustehen. Havel Kuje verpflichtet sich, den Juden freien Zugang zu dem Haus einzuräumen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 89 Purkrechtní kniha města 1626-1779
[Inv.-Nr.89 Burgrechtsbuch der Stadt 1626-1779]

fol. 331r
1634 X 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-89,fol.331r

Jan mladší Želecký z Počenic kupuje od Jana staršího Jakartovského ze Sudic soubor nemovitostí a pozemků. Mezi nimi také požár Aronovský a Kavkovský.

Johann jun. Želecky von Potschenitz kauft von Jan sen. Jakartowsky von Zauditz eine Reihe von Immobilien und Grundstücken, darunter auch die Brandstätten des Aron und des Kavka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes