spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-84 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirkssarchiv Ungarisch-Hradisch]

(SokAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Stadtarchiv Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 84 Kniha odvolání k městskému právu brněnskému (Acta těch, kteří při právě vyšším brněnském činiti mají) 1565-1582
[Inv.-Nr. 84 Buch der Berufungen zum Brünner Stadtrecht 1565-1582]

fol. 138v, 139r
1570 circa, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-84,fol.138v,139r

Dům Martina Usedlého je zastaven židovi za dluh Martina Vlacha.

Das Haus des Martin Usedlý ist gepfändet von einem Juden für eine Schuld des Martin Vlach.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 84 Kniha odvolání k městskému právu brněnskému (Acta těch, kteří při právě vyšším brněnském činiti mají) 1565-1582
[Inv.-Nr. 84 Buch der Berufungen zum Brünner Stadtrecht 1565-1582]

fol. 159v, 169v, 170r-v, 171r-v, 172r-v, 173r-v, 174r-v
1573 II 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1573 V 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1573 IX 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-84,fol.159v,169v,170r-v,171r-v,172r-v,173r-v,174r-v

1573 II 20 vručuje Matěj perníkář z Ivančic k vyššímu právu brněnskému proti židovi Šalomunovi (Šlumovi) lékaři z Uherského Brodu. 1573 V 19 vručuje Šalomun k vyššímu právu brněnskému proti Matěji perníkáři. Šalomun žaluje perníkáře, že mu zadržel dva koně, které poslal do Kolína pro manželku a užíval je pro svou potřebu. Perníkář se hájí, že koně byli zabavené na mýtě a on je k sobě přijal jako věc na mýtě propadlou do doby, než budou prodáni. 1573 IX 7 případ odeslán.

1573 II 20 legt der Lebzelter Matěj aus Eibenschitz (Ivančice) Berufung zum höheren Brünner Recht gegen Šalomun (Šluma), Arzt aus Ungarisch Brod (Uherský Brod), ein. 1573 V 19 legt Šalomun Berufung zum höheren Brünner Recht gegen den Lebzelter Matěj ein. Šalomun beschuldigt den Lebzelter, zwei seiner Pferde festzuhalten, die er nach Kolin (Kolín) für seine Gattin geschickt hat und die Matěj nun für seine eigenen Zwecke verwendet. Der Lebzelter verteidigt sich, die Pferde seinen an einer Maut beschlagnahmt worden und er habe sie zu sich genommen als an der Maut verfallene Sache bis sie verkauft werden. 1573 IX 7 wird der Fall abgeschickt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes