spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-83 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 83 Kniha odvolání k právu brněnskému 1550-1570
[Inv.-Nr. 83 Buch der Berufungen zum Brünner Recht 1550-1570
]

fol. 73v - 75v
1552 V 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-83,fol.73v-75v

Šebestián (Basl) Vaymar z Vídně žaluje u práva brněnského Jiříka Pátera, městského písaře z Lipníka zastupujícího žida Jakuba Šalomuna z Lipníka, o dluh 90 zl. 18 gr. vzniklý nezaplacením odebraného zboží. Páter odkazuje na předešlou při z roku 1548 uzavřenou ve prospěch Jakuba Šalomuna a hájí se, že není židy zmocněn. Spor pokračuje na SOkAUH-(AMUB)-83, fol. 144v-147r.

Šebestián (Basl) Vaymar aus Wien klagt beim Brünner Recht Jiřík Páter, Stadtschreiber aus Leipnik (Lipník), der den Juden Jakub Šalomun aus Leipnik vertritt, wegen einer Schuld von 90 fl. 18 gr., die durch Nichtbezahlung gelieferter Waren entstanden ist. Páter verweist auf den vorausgegangen Streit aus dem Jahr 1548, der zugunsten von Jakub Šalomun beendet wurde, und verteidigt sich damit, daß er von den Juden nicht bevollmächtigt ist. Fortsetzung des Streites siehe SOkAUH-(AMUB)-83, fol. 144v-147r.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 83 Kniha odvolání k právu brněnskému 1550-1570
[Inv.-Nr. 83 Buch der Berufungen zum Brünner Recht 1550-1570]

fol. 144r - 147v
1559 VI 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AM UB)-83,fol.144r-147v

Pokračování předešlého sporu (viz SOkAUH-(AMUB)-83, fol. 73r-75r). Vaymar žádá po Páterovi vydání dlužných peněz. Páter opakuje, že se před právem města Uherského Brodu nezavázal ručit Jakubovi, což Vaymar popírá. Oba se přou o formu právního vztahu k dluhu žida Jakuba Šalomuna z Lipníka.

Fortsetzung des Streites (siehe SOkAUH-(AMUB)-83, fol. 73r-75r). Vaymar will von Páter die Herausgabe des geschuldeten Geldes. Páter wiederholt, daß er sich vor dem Gericht der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) nicht verpflichtet hat, für Jakub zu bürgen, wie Vaymar behauptet. Beide streiten sich um die rechtliche Form der Beziehung zu den Schulden des Juden Jakub Šalomun aus Leipnik (Lipník).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes