spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAJi-(AMP)-65 public Tisk


Státní okresní archiv Jihlava

[Staatliches Bezirksarchiv Iglau] (SOkAJi)

Fond: Archiv města Polná

[Bestand: Archiv der Stadt Polna] (AMP)

Inv. č. 65, Gruntovní kniha domů (Zelená) 1641-1879
[Inv.-Nr. 65, (Grünes) Grundbuch der Häuser 1641-1879]

fol. 399r
ante 1685 XII 12, Polná (Polna)
SOkAJi-(AMP)-65,fol.399r

Jáchym Kratochvíle kupuje obecní dům zvaný Žaludovský, který obec původně vykoupila od čtyř potomků žida Samuela. Dle svědectví jednoho z bratří, žida Jakuba a jeho manželky, byly dědické podíly sourozenců vykoupeny obcí hotovými penězi.

Jáchym (Joachim) Kratochvíl kauft des Gemeindehaus, genannt Žaludovský, das die Gemeinde ursprünglich von den vier Nachkommen des Juden Samuel gekauft hatte. Nach Aussagen eines der Brüder, des Juden Jakub, und seiner Gattin wurden die Erbteile der Geschwister von der Gemeinde bar ausbezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes