spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMBy)-394,nefol. public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)

Fond: Archiv města Bystřice

[Bestand: Archiv der Stadt Bystritz] (AMBy)

Inv. č. 394, Výtah z důchodů obecních a špitálských 1647-1649
[Inv.-Nr. 394, Auszug aus den Gemeinde- und Spitalrenten 1647-1649]

nefol.
1647 VII 9, Bystřice (Bystritz)
1649 XII 31, Bystřice (Bystritz)
SOkAZr-(AMBy)-394,nefol.

Výtah z obecních účtů města Bystřice uvádí za léta 1647-1649 příjem židovské kontribuce a splátku za koupené místo k pohřbívání židovských zemřelých.

Auszug aus den Gemeinderechnungen der Stadt Bystritz (Bystřice) 1647-1649 mit Einnahmen der jüdischen Kontribution von 30 fl. und für den Kauf eines jüdischen Begräbnisplatzes von 6 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes