spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMBy)-262,fol.27r-v public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)


Fond: Archiv města Bystřice

[Bestand: Archiv der Stadt Bystritz] (AMBy)

Inv. č. 262, Právní záležitosti 1528-1781
[Inv.-Nr. 262, Rechtsangelegenheiten 1528-1781]

fol. 27r-v
1651 III 10, Bystřice (Bystritz)
SOkAZr-(AMBy)-262,fol.27r-v

Purkmistra a rada města Bystřice si úřadu zemského hejtmana stěžují na řadu případů, jimiž jejich vrchnost porušuje městská privilegia, přičemž poukazují také na dosud nebývalé a nežádoucí osazování domů židy.

Bürgermeister und Rat der Stadt Bystritz (Bystřice) beschweren sich beim Amt des mährischen Landeshauptmanns über eine Reihe von Fällen, mit denen ihre Obrigkeit die städtischen Privilegien verletze. Dabei verweisen sie auch auf die bisher nicht üblich gewesene und unerwünschte Belegung von Häusern mit Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 262, Právní záležitosti 1528-1781
[Inv.-Nr. 262, Rechtsangelegenheiten 1528-1781]

fol. 28r-v
1651 XI 21, Brno (Brünn)
SOkAZr-(AMBy)-262,fol.28r-v

Ferdinand Leopold hrabě z Náchoda oznamuje hejtmanovi bystřického statku své odhodlání vydat v Bystřici vězněného žida Víta Pfeifelköniga do rukou krumlovského knížete Ferdinanda Jana z Lichtenštejna.

Ferdinand Leopold Graf von Nachod teilt dem Hauptmann des Gutes Bystritz (Bystřice) seine Entscheidung mit, den in Bystritz gefangengehaltenen Juden Wit Pfeifelkönig an Fürst Ferdinand Johann von Liechtenstein nach Mährisch Kromau (Moravský Krumlov) auszuliefern.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes